|

Nhân quyền không tự nhiên mà có

Phần mở đầu Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ngày 4-7-1776 “khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.” Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp ngày 26-8-1789, văn kiện căn bản của Cách mạng Pháp (14-7-1789), xác định ngắn gọn: “Con người sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi.” Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua tại Palais de Chaillot ở Paris (Pháp) ngày 10-12-1948 mở đầu bằng câu: “Sự công nhận nhân phẩm của tất cả con người trong đại gia đình nhân loại và những quyền bình đẳng không thể tước đoạt của họ là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.

Ảnh developmentdiaries

Ảnh developmentdiaries

Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trong thực tế, nhân quyền không phài tự nhiên mà có. Tuy Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ra đời năm 1776, khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng, có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc, nhưng cho đến giữa thế kỷ 19, chế độ nô lệ vẫn còn hợp pháp ở các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống năm 1860, đưa ra Bản Tuyên ngôn giải phóng nô lệ và tu chính án thứ 13 bãi bỏ chế độ nô lệ cùng năm 1861, thì các tiểu bang miền Nam ly khai, đưa đến cuộc nội chiến giải phóng nô lệ. Thế cũng chưa xong. Cho đến giữa thế kỷ 20, mục sư Martin Luther King lãnh đạo cuộc tranh đấu bất bạo động đòi tôn trọng nhân quyền, bình đẳng màu da thì nhân quyền Hoa Kỳ mới được cải thiện.

Tại Pháp, bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được đưa ra năm 1789, nhưng phải trải qua 5 nền Cộng hòa, tình hình nhân quyền Pháp mới được như ngày nay. Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1948, nhưng vẫn cò nhiều thành viên LHQ xem nhẹ nhân quyền và đàn áp nhân quyền một cách thô bạo. Trên thế giới hiện nay, có thể chia thành hai nhóm quốc gia về nhân quyền:

Nhóm quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, và nhóm quốc gia độc tài không tôn trọng nhân quyền. Trong nhóm quốc gia tôn trọng nhân quyền, tuy chính phủ luôn luôn đồng hành với nhân quyền, nhưng vẫn còn có những cá nhân hay những tổ chức tư nhân vi phạm nhân quyền, đôi khi vi phạm một cách trầm trọng. Vì vậy, tuy chính phủ chủ trương tôn trọng nhân quyền, nhưng vẫn phải luôn luôn theo dõi để bảo vệ người dân khỏi bị vi phạm nhân quyền.

Trái lại, nhóm quốc gia độc tài không tôn trọng nhân quyền thì bộ Thông tin mở hết năng suất ca tụng nhân quyền, nhưng thực tế thì những nhà cầm quyền nầy vi phạm và đàn áp nhân quyền rất có hệ thống, bài bản, chà đạp người dân hết sức tàn bạo. Trong nhóm nầy, có Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) do đảng CS điều khiển.

Bản chất của đảng CS là độc quyền, toàn trị nên đảng CSVN không chấp nhận đối lập, tiêu diệt tất cả những ai không đồng chính kiến. Khi mới từ Liên Xô qua Trung Hoa hoạt động, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bán tin cho Pháp bắt Phan Bội Châu tại Thượng Hải ngày 1-7-1925. (Tưởng Vĩnh Kính, Nhất cá Việt Nam dân tộc chủ nghĩa đích ngụy trang giả, Đài Bắc: Nxb. Truyện Ký Văn Học, 1972, bản dịch của Thượng Huyền, Hồ Chí minh tại Trung Quốc, California: Nxb. Văn Nghê, 1999, tt. 84-85.)

Khi cướp được chính quyền và thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tiền thân của CHXHCNVN) ngày 2-9-1945, thì ngày 11-9-1945, Hội nghị Trung ương đảng Cộng Sản tại Hà Nội đưa ra quyết định đảng CS nắm độc quyền điều khiển cách mạng, tức độc quyền chính trị, độc quyền cai trị. (Philippe Devillers, Histoire du Viet Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 182.)

Khi bị áp lực của quân Pháp từ trong Nam ra và áp lực của quân Trung Hoa (Quốc Dân Đảng) sang giải giới quân đội Nhật sau thế chiến thứ hai, Hồ Chí Minh và đảng CSVN lung túng, giả vờ nhượng bộ, lập chính phủ Liên hiệp ngày 1-1-1946, tổ chức bầu cử quốc hội đa đảng ngày 6-1-1946.

Trong thời gian quốc hội đa đảng đang họp để soạn thảo hiến pháp, thì tình hình chính trị thay đổi. Quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng (THQDĐ) rút về nước tháng 3-1946. Hồ Chí Minh ký hai hiệp định nhượng bộ Pháp là Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946.

Quốc hội đa đảng soạn thảo xong bản Hiến pháp và thông qua ngày 9-11-1946, gồm “Lời nói đầu”, 7 chương, 70 điều. Lời nói đầu nhấn mạnh: “Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. Đảm bảo các quyền tự do dân chủ…” Nếu có tự do dân chủ thì chắc chắn đảng CS không thể độc quyền chính trị.

Khi bản Hiến pháp được thông qua, cũng là lúc Việt Minh (VM) cộng sản đã tạm yên với THQDĐ và với Pháp. Hồ Chí Minh và VM trước đây bị áp lực của THQDĐ, phải liên hiệp với các đảng phái theo chủ trương dân tộc. Nay quân THQDĐ rút về nước, CSVN liền mạnh tay đàn áp đối lập, nhất là sau ngày 9-11-1946. Những dân biểu các đảng đối lập theo chủ nghĩa dân tộc hoặc bị bắt, hoặc bị giết hay phải bỏ trốn. Sau khi Quốc hội chỉ còn lại những dân biểu CS và thân cộng, nghĩa là quốc hội đa đảng trở thành quốc hội độc đảng, CSVN liền ra lệnh quốc hội bỏ phiếu ngày 14-11-1946, đình chỉ bản Hiến pháp vừa được thông qua. Như thế là Hiến pháp “đảm bảo các quyền tự do dân chủ” bị chận đứng ngay tức khắc, và chỉ còn là chiếc bánh vẽ mà thôi. Quốc hội CSVN ngày nay (2013) cũng là quốc hội độc đảng, chuyên sản xuất những chiếc bánh vẽ cung cấp cho dân chúng, mà chiếc bánh vẽ khổng lồ mới ra lò là Hiến pháp 2013.

Dầu khi còn đang chiến tranh hay khi nắm chính quyền, chưa bao giờ CS Quốc tế nói chung và CSVN nói riêng tôn trọng nhân quyền, mà chỉ chú tâm phát huy đảng quyền. Dân chúng Việt Nam đau khổ dưới sự cai trị của CS, luôn luôn tìm cách chống đối. Những cuộc chống đối trước đây bị CS dập tắt tàn nhẫn nhanh chóng, dễ dàng và kín đáo nên bên ngoài không biết được, vì chế độ CS quá bưng bít và tuyên truyền lừa phỉnh khôn khéo dư luận bên ngoài.

Tuy nhiên từ sau năm 1975, cuộc di tản và vượt biên vĩ đại của người Việt Nam đã làm thức tỉnh mọi người và nhức nhối lương tâm nhân loại. Hơn nữa, khi mạng lưới thông tin toàn cầu với kỹ thuật tiến bộ phát triển từ thập niên 80 cho đến nay, những cuộc phản đối chống nhà nước đảng quyền CS đàn áp tự do, những bloggers đòi hỏi nhân quyền và dân quyền một cách bất bạo động, càng ngày càng nhiều và được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu, khiến cho cả thế giới phải lên tiếng. Nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đã trao giải thưởng nhân quyền cho những nhà tranh đấu dân chủ bất bạo động Việt Nam.

Thấy vậy, nhà nước CS mới bày ra chuyện thành lập “Ngày pháp luật” 9-11, bày ra chuyện ký vào bản “Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác (United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), và CSVN xin vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đến năm 2013 mới thừa nhận có “Ngày pháp luật”. Vậy từ khi nhà nước CS được thành lập năm 1945 cho đến năm nay, chế độ CSVN không có pháp luật hay sao? “Bản Công ước chống tra tấn…” được LHQ ban hành năm 1984 mà cho đến nay, năm 2013, gần 30 năm sau mới chịu thừa nhận, như vậy từ trước cho đến nay, CSVN không chống tra tấn hay sao?

Dầu sao, trễ còn hơn không, và việc CSVN tự thú nhận nầy một lần nữa cho thấy nhân quyền không phải tự nhiên mà có. Chính nhờ công cuộc tranh đấu đòi hỏi nhân quyền bền bỉ của đồng bào trong nước, nhất là công cuộc tranh đấu can đảm của thanh niên trong nước mấy chục năm qua mà CSVN mới phải thừa nhận có “Ngày pháp luật”, thừa nhận “Bản công ước chống tra tấn…” và CSVN xin ngồi vào Hội đồng Nhân quyền LHQ để bào chửa cho bộ mặt đầy tội ác của chế độ CSVN. Nghĩa là nhân quyền phải tranh đấu và tranh đấu bền bỉ mới được.

Nhìn vào danh sách những nhà tranh đấu nhân quyền và những tù nhân lương tâm hiện nay ở trong nước, phải thừa nhận đại đa số là những thanh niên trẻ, có học vấn, tốt nghiệp dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, có địa vị, nghề nghiệp vững vàng, mà vẫn hy sinh dấn thân tranh đấu vì nhân quyền và dân quyền, chịu tù đày, chịu mất sự nghiệp, tài sản để tranh đấu cho dân chúng Việt Nam trong nước.

Xin chú ý là ngang đây, CSVN mới chỉ thừa nhận có “Ngày pháp luật”, thừa nhận “Bản tuyên ngôn chống tra tấn…”, chưa có nghĩa là CSVN sẽ hành xử theo pháp luật, cũng như CSVN sẽ chấm dứt tra tấn, tôn trọng nhân quyền. Nhà nước CSVN đã bao lần phỉnh gạt chẳng những dân chúng Việt Nam mà cả dân chúng thế giới nữa. Trong thời chiến, hôm nay tuyên bố đình chiến nhân lễ Tết thiêng liêng, hôm sau vi phạm đình chiến, đem quân giết chóc thường dân vô tội đang hưởng Tết. Trong thời bình, hôm nay tuyên bố đi học tập từ 3 ngày đến một tuần lễ, hôm sau bắt đi tù không thời hạn, không xét xử. Hôm nay tuyên bố không đổi tiền, hôm sau đổi tiền cái rụp, lường gạt ăn cướp tài sản toàn dân… Có thể nói cộng sản đồng nghĩa với lừa dối. Cộng sản sinh ra trong nghèo đói, lớn lên nhờ lừa dối và tồn tại bằng bạo lực.

Như thế, cuộc tranh đấu đòi hỏi nhân quyền cho người Việt hiện nay ở trong nước sẽ vẫn còn kéo dài, cam go và đòi hỏi nhiều hy sinh hơn nữa. Ngành Công an CSVN hoạt động theo câu châm ngôn “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình”. Câu nầy bao hàm ý hai ý nghĩa: 1) Thứ nhứt Công an nhân dân chỉ phục vụ và trung thành với đảng CSVN. 2) Thứ hai vì đảng CSVN đàn áp dân chúng nên còn đàng CSVN thì còn đàn áp, mà còn đàn áp thì mới còn dùng Công an nhân dân. Nghĩa là còn đảng thì công an còn việc làm, hết đảng thì công an hết việc làm, tức thất nghiệp.

Vậy là còn CS, sẽ còn đàn áp, còn đánh đập, còn tù đày. Thanh niên Việt Nam hiện nay trong nước chắc chắn dư biết điều nầy, nhưng thanh niên Việt Nam chắc chắn không lùi bước trước những điều nầy. Tương lai Việt Nam đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Chỉ có người trong nước mới quyết định vận mạng của đất nước.

Hiện nay, ở trong nước, quân đội, công an là hai lực lượng võ trang được gọi là “nhân dân”, nhưng thực chất chỉ là công cụ của đảng CS, thậm chí kể cả làm công cụ cho đảng CSVN bán nước cho Trung Quốc vì “quân đội nhân dân” thì im lặng như cá, mà chỉ là loại cá kiểng bơi tới bơi lui làm cảnh mà thôi; còn “công an nhân dân” thì tiếp tay với đảng CSVN, đàn áp người dân biểu tình chống “Tàu khựa” xâm lược. “Xin hỏi anh là ai? / Không cho tôi xuống đường để tỏ bày / Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay! / Xin hỏi anh ở đâu? / Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm…(Việt Khang)

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”. Cộng sản chà đạp nhân quyền thô bạo, kể cả với phụ nữ, nên cộng sản đến nhà, đàn bà phải chống. Vì vậy Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chính thức ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua, nhằm chủ động tự bảo vệ chống lại sự đàn áp của cộng sản, chứ không thụ động để cho CS đến nhà chà đạp nhân quyền rồi mới chống như trước đây, theo như lời cô Huỳnh Thục Vy, một thành viên của Hội.

Nòng cốt của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền đa số là những người ở tuổi thanh niên. Từ thời Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa vào đầu Công nguyên, cho đến thời Nguyễn Thái Học vào đầu thế kỷ 20, trải qua bao thăng trầm lịch sử, thanh niên luôn luôn là lực lượng chính yếu tranh đấu, đòi hỏi độc lập, tự do, nhân quyền cho người dân Việt Nam.

Đầu thập niên 60 của thế kỷ trước tại Hoa Kỳ, Martin Luther King đã có một giấc mơ. “Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trổi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng“. Đây là giấc mơ của Martin Luther King và cũng là của toàn dân da màu ở Hoa Kỳ vào thập niên 60 thế kỷ trước.

Thanh niên Việt Nam cũng đang ấp ủ một giấc mơ. Nhân quyền, dân quyền là giấc mơ vàng của thanh niên Việt Nam và cũng là giấc mơ vàng của toàn thể dân tộc Việt Nam hiện nay. Với sự tranh đấu bền bỉ của các bạn, giấc mơ vàng của dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ được thực hiện, như giấc mơ của Martin Luther Kinh đã được thực hiện. Ai cũng đều vững tin rằng nhân quyền sẽ tất thắng và trường tồn.

(Toronto, 1-12-2013)

© Trần Gia Phụng

© Đàn Chim Việt

21 Phản hồi cho “Nhân quyền không tự nhiên mà có”

 1. tien võ says:

  CẢM XÚC MÙA GIÁNG SINH
  Đoong đinh đoong, đoong đinh đoong
  Tiếng chuông ngân
  Giữa bao la tuyết giá, giữa bão tuyết mưa giông
  Tiếng chuông ngân, tiếng chuông nhà thờ ngân
  Làm ấm lòng nhân loại, gieo mầm bao hy vọng,

  Giữa thinh không, giữa mênh mông
  Tiếng chuông ngân – bài ca hòa bình nhân ái
  Dẫu tấp nập dòng đời, dẫu đường xa vời vợi
  Tiếng chuông ngân,ngân lên niềm hy vọng

  Một sớm mai ta giật mình tỉnh giấc
  Nghe râm ran kinh cầu nguyện đất trời
  Những tâm hồn trong sáng, những ánh nhìn lai láng
  Việt nam tấu mãi khúc ca hòa bình
  Việt nam thắm mãi khúc ca nghĩa tình

  Nhân gian chan hòa nhân ái
  Nhân loại bao la nghĩa tình
  Nhân thế hòa nhập tiếng ca
  Bình đẳng, bình quyền, bác ái

  Giáng sinh hồng, hồng lên khát vọng
  Giáng sinh vui, niềm vui đoàn tụ
  Ôi Giáng sinh , chuông ngân vang, vang vang lời thánh ca
  Đoong đinh đoong ….. đooong …..đooong….đoong!

 2. VD says:

  Người dân lao động việt trong nước chẳng ai để ý gì đến dân chủ nhân quyền là gì, những gì hiện có là vừa đủ chỉ trừ một vài con rối do ai đó giật dây nói linh tinh. Đã yêu nước rồi thì phải chấp nhận hy sinh những vấn đề lợi ích cá nhân con người, để cho tự do cũng chẳng khác đàn lợn thả rông trong rừng thì lấy đâu sức mạnh dân tộc….

 3. DâM TiêN says:

  Tướng lãnh VNCH đi lính cho Pháp? Sờ gáy xem lại tí, coi.

  Cụ Hồ không là bồi cho Tây ru ? Văn tén Dũng tự Thường không
  là lính pháo thủ cho Pháp, hả ? Phùng Thế Tài không là sergent
  cho Pháp, hỉ? Hoàng Cầm không là thầy cai cho Pháp ru…

  Còn VNCH, cũng có các ông Thiệu, ông Quang…trong thời chuyển
  tiếp, đã tham dự những khóa học của Pháp đề chống Pháp, thì
  sao.

  Thủ tướng Cao Kỳ học phi công bên Pháp, nhưng ông ta đoạn giao
  với Pháp De Gaulle, và đóng cửa tòa đại sứ Pháp, đấy !

  Ông Big Minh , vào giớ chót từ chối sự can thiệp của Pháp của Tàu
  đó thôi… Do đó xương máu VN đôi bên ngưng chảy thành suối. Ấy
  thế, mà lợi dụng ,đình chiến, lũ cộng phỉ Bắc Kỳ nhao nhao tự biến
  thành quân cướp ngày, hút máu, lộng hành ngay trên quê hương mình..

  Thằng Lê Duẫn nó nói làm sao, hử… Nó nói ta uýnh là ta uýnh cho Nga
  và Tàu. Thắng Duẫn là xếp sòng cộng phỉ đó, nha.(Sao? bớt láo chưa?)

 4. Le Nguyenvu says:

  các bác VNCH có chung 1 giọng điệu ‘ VN là con ngựa hoang muốn cột con ngựa hoang này vào HĐNQ-LHQ để trở thành ngựa nhà’ tèng …téng ….teng. nhưng họ ko biết bắt đầu từ tháng 1/2014 con ngựa hoang này sẽ lên kế hoạch vạch lá tìm sâu và có tiếng nói mạnh mẽ đối với những quốc gia rất còn lạc hậu về quyền con người. VN sẽ thổi vào thế giới 1 luồng

 5. BUILAN says:

  BÀ CON MINH ƠI !
  SAO không XỮ LÝ những thằng ĂN CƯỚP
  Như bà con tự xữ .. – như từng xử tôị phạm “BẮT TRỘM CHÓ” nhĩ ???

  CÔN AN CƯỚP
  http://danlambaovn.blogspot.com/2013/12/cong-sac-phuc-cuop-ba-lo-bo-chay-thuc.html#disqus_thread

 6. DâM TiêN says:

  Lầm chẳng biết ! Lầm to chằng biết ! Lầm bự không hay ! Bùa mê…

  Sau WWII, thì “mọi sự” trở thành mâu thuẫn, trái nghĩa. Cái thứ Tự do
  là đồng minh đểu; cái thứ độc lập là chư hầu hão; cái thứ giải phóng
  là xâm lược…lộn tùng phèo ngôn từ lừa mị nhau, đau lắm !

  Thì nay cái thứ ” nhân quyền ” là nhân quyển tại nhà ông chánh tồng,
  chứ nơi dân gian Chí Phèo..thì nhân quyền chỉ là cái mồi cái bả, hỉ ?

  Từ lâu lâu,sau 1975 đến gần đây, chẳng ai nói tới nhân quyền gì sất !
  Thế mà đùng đùng, cái Nhăn Quờn đước khơi to nói lớn rình ràng,

  Thì cái Nhân quyền trong tay chánh tổng, đang là sự chuẩn bị giết heo
  mổ bò đấy ! hay là giết chó dẫn đường cũng thế, phải chẳng Trọng LÚ ?

  (Thầy Dâm nói mí ông Bí Trọng, chứ mấy ai VetHa, Ten Vo…là cái thá
  gì ? mấy đứa con con bưng đóm điều ấy mà…)

 7. tien võ says:

  Qua vụ Lê thị Công Nhân bị đập chổi vào mặt mới thấy bài học mà chủ Tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn còn nguyên giá trị thời sự:
  DỄ VẠN LẦN KHÔNG DÂN CŨNG CHỊU
  KHÓ VẠN LẦN DÂN LIỆU CŨNG SONG
  Từ nay đã có lời giải cho vấn đề xử lý bọn phản loạn, phá hoại. Tất cả nhân dân Việt nam hãy cùng nhau cầm chổi- CHỈ CẦN CẦM CHỐI THÔI quét sạch bọn việt gian phản động bảo vệ đất nước ta cuộc sống bình yên của chúng ta, bảo vệ chính quyền cách mạng của chúng ta.

  • Trần Tưởng says:

   Lê Hiếu Đằng đã bỏ đảng rùi
   Bao giờ thì đến lượt các đồng chí dư lợn viên bỏ …. cám nhỉ ?

  • Mẹ Đốp says:

   tien võ says:
   05/11/2013 at 22:29
   Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang.

  • Tovien says:

   Khi nào toàn dân VN lấy chổi quét sạch. . .xương Tên Việt Gian phản động ở Ba Đình thì ngày đó VN mới có Nhân Quyền.

 8. leHL says:

  Thành tựu trúng cử Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc của Việt Nam là một cú tát trời giáng vào mấy anh rân chủ- nhơn quyền 365 ngày luôn kêu gào Việt Nam không có nhân quyền . Cú tát này không những đau mà còn thốn … đến không chịu được. Cái sự thốn ấy âm ỉ mãi cho tới ngày hôm nay thì Việt Tân chịu không thấu đành xì ra .
  Việt Tân trân trọng báo tin vui : LÊ QUỐC QUÂN THẮNG KIỆN TẠI LHQ. Không biết tòa nào xử án Lê Quốc Quân khi mà anh ta đang nằm bóc lịch ở Việt nam vì tội trốn thuế ? anh ta vượt ngục đi kiện hồi nào vậy ?
  ……..
  “LHQ vừa công bố quyết định về 2 vụ đã được đệ trình LHQ: Ls. Lê Quốc Quân và 17 thanh niên yêu nước từ Vinh.
  Quyết định của LHQ cho rằng Hà Nội đã vi phạm các quyền căn bản của Ls. Lê Quốc Quân. Họ bác bỏ cáo buộc về trốn thuế và cho rằng đó chỉ là cớ để trừng phạt Ls. Quân vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận của mình” ( trích ) Bên dưới thông cáo báo chí của “Liên Hiệp Quốc” là cái link web tiếng Anh đính kèm. Và chỉ cần có thế , các anh Vịt quay thi nhau la rống lên “Đây là quà của LHQ chào mừng nhà Sản vào uỷ ban nhân quyền )(:” vv..vv
  ……….
  Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc (“United Nations Commission on Human Rights” giải tán từ hồi 2006 , ấy vậy mà bỗng nhiên sống lại vào 2-12-2013 để ra thông cáo “Kêu Gọi Trả Tự Do Cho Nhà Hoạt Động Blogger Việt Nam”,tài thật
  Việt Tân sử dụng từ “Liên Hiệp Quốc” trong “tin vui” của mấy ảnh làm người ta boăn khoăn không biết trên đời có mấy cái Liên Hiệp Quốc , bởi vì Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam chúng ta và 191 nước tham gia không dính dáng gì đến vụ này .
  Cái thông cáo báo chí và cả phiên tòa ma trên là của tổ chức “Media Legal Defence Initiative” (MLDI) (website : http://www.mediadefence.org/). Tổ chức này chả bà con gì với Liên Hiệp Quốc cả . Media Legal Defence Initiative ( Sáng kiến bảo vệ pháp lý truyền thông”) là một một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2008(trụ sở tại London) để trợ giúp pháp lý cho các nhà báo (bao gồm cả blogger) và phương tiện truyền thông độc lập. Nói nôm na thì cũng là một loại tổ chức “nhân quyền tư nhân” như HRW ,dù rằng tiêu chí của nó là giúp đỡ các nhà báo và luật sư . MLDI về tư cách pháp lý không khác gì các hội chó cảnh, cá cảnh, chim cảnh quốc tế. MLDI có quyền gì mà mở tòa ở Liên Hiệp Quốc xét xử một quốc gia nào khác ?
  Mấy anh Vịt Quay hô biến một tổ chức lạ hoắc ờ London thành Liên Hiệp Quốc , rồi nhét chữ vào mồm cái Uỷ ban nhân quyền đã chết từ năm 2006 thành ra cái “TIN VUI” trên trời rơi xuống . Việt Tân (tục danh: ĐẢNG PHỞ BÒ) xưa nay nổi tiếng vì thành tích lừa tiền Việt Kiều ai cũng biết , nay lại dùng Facebook lừa dân Việt Na
  m . Dân Việt Nam bây giờ người ta đọc hiểu tiếng Anh , xài internet ầm ầm , lừa đảo kiểu này phô quá , cứ như cả đám xúm nhau “thẩm du tinh thần”.
  Ngẫm mà thấy tội nghiệp cho các nhơn sĩ chống Cộng già trẻ lớn bé bị mù Anh ngữ , họ đọc xong cái “ Tin Vui” thì sướng rơn người hể hả cứ như thấy lá cờ vàng 3 sọc tung bay ở Sài Gòn .

 9. saovang says:

  Chiều ngày 16.06.1930 mười ba tử tù bị Pháp dẫn chuyển lên Yên Bái, Nguyễn Thái Học vừa đi vừa nói: Chúng tôi đi trả nợ nước đây. Các anh em còn sống cứ công nào việc ấy nhé! Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu ! Hoa tự do phải tưới bằng máu! Tổ quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa, nhiều nữa! Rồi thế nào cách mạng cũng thành công! Thôi kính chào các anh ở lại.

  Trên đường đi Nguyễn Thái Học vui vẽ không lo sợ trước máy chém đang chờ .Anh vẫn ngâm bài thơ Pháp văn ” Chết cho Tổ quốc , Lòng ta vui sướng, Trí ta nhẹ nhàng “. ( Việt Nam Quốc Dân Đảng )

  • Khách qua đường says:

   Lãnh tụ của Quốc dân đảng là Nguyễn Thái Học yêu nước, chống giặc Pháp xâm lược nói: “Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu!”
   Quốc ca của nước Việt Nam độc lập (VNCS) do ông Hồ Chí Minh sáng lập có câu: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”.
   Lãnh tụ của 2 đảng khác nhau nhưng lại có những câu nói bất hủ về lá cờ của nước Việt Nam độc lập lại rất giống nhau.
   Các vị lãnh đạo chính quyền và quân đội của VNCH, từ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xuống đến các ông tướng, không biết yêu nước kiểu gì mà tất cả họ đều đi lính cho giặc Pháp xâm lược Việt Nam. Nhưng dù vậy, họ đã coi lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam độc lập (VNCS) là “lá cờ máu”. Như thế có nghĩa là họ đã thừa nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thống của Việt Nam độc lập. Vì họ gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu” có nghĩa là họ công nhận rằng, để có nền độc lập dân tộc thì phải đổ máu, hy sinh để tự giành lấy, khi đó Việt Nam mới có nền độc lập thực sự, chứ không phải chờ ngoại bang bố thí cho một nền độc lập giả hiệu. Máu của các anh hùng liệt sỹ đã nhuộm đỏ thắm lá cờ như Quốc ca của nước Việt Nam độc lập (VNCS) do ông Hồ Chí Minh sáng lập có câu: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”. Như thế là những người chống Cộng cũng đã tôn vinh lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam độc lập giống như Nguyễn Thái Học nói rồi đấy. Hoan hô “lá cờ máu”.

   • Austin Pham says:

    Anh nói tiếng việt..cộng nữa rồi. Bản thân của anh và mấy tên cộng sản không có tư cách để bàn luận vế lá cờ. Thứ nhất, lá cờ phải nhuộm bằng máu của Nguyễn Thái Học là ám chỉ việc đổ máu để dành “độc lập” từ thằng ăn cướp nói tiếng Pháp. Lá cờ của ông ta chắc chắn phải khác với lá cờ máu của tụi cộng sản- đám ăn cướp nói tiếng Việt. Máu từ lá cờ của các anh là máu của người Việt Nam bị chính các anh hảm hại, xua đuổi vào đường cùng, dụ khị giúp thằng ăn cướp nói tiếng Việt đánh nhau với thằng nói tiếng Pháp để rồi sau đó còn khổ hơn, dốt hơn lúc trước. Giá trị của nền độc lập không gói gọn trong cái hộp dành cho những thằng ngu bần cố là nó nằm trong tay của người bản xứ mà nó phải được đo bằng thực tiễn của những quyền lợi mà mỗi người dân “độc lập” có được.Thằng Pháp không giết người của dân tộc nó, nó không kỳ thị ba đời của người chống lại nó. Nó dùng người có ăn học, nó dạy người ta về văn minh, luôn cả ý thức cách mạng để chống nó. Còn các anh thì sao? đó là chưa nói sự ngụy biện, gian trá của mấy thằng cộng sản trời đánh, phun đi liếm lại hàng giờ, hàng ngày. Cộng Sản là Tam Vô: Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình và Vô Thần. Tụi nó không có biên giới trong cái thế giới đại đồng thì cần chi nền độc lập cho mỗi quốc gia. Nói đến đây thì xin lỗi cho tui “làm việc với mẹ anh 1 cái” hay nôm na là Đổ Mười…, đập lộn thì mới đúng là chín, sách. Thứ hai, khi anh nói ông Nguyễn Thái Học là người yêu nước, chống giặc Pháp thì tại sao cộng sản lại truy sát những “người yêu nước” sau này? Máu của ai và do ai hở thằng lì? Miệng nói là Qua Đường mà đuổi không chịu đi, chỉ có hai…nút mà đòi nằm ăn vạ là sao? Thứ ba, tại sao thằng ba thành đút đơn vô xin học để ra làm “tay sai” cho thằng ăn cướp Pháp? sau đó thì nó là bồi tàu hay…bồi tây? Rồi có khoảng thời gian thằng Lin huyền đi lính cho cộng sản Trung Quốc mà chính bọn này đã xúi nó giết người Việt Nam có chủ trương-chính sách, đã xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Lão Sơn, cũng chính chúng đã ép bọn cộng sản VN nhường đất nhường biển, đã và đang bắn giết người VN hàng ngày, hàng giờ ngay trong lãnh hải của người VN. Vây thì nó và toàn bộ bọn cộng sản VN là hạng người gì? Nhưng thôi, cứ kệ…mẹ nó! Cái chính là tui chỉ mượn phần comment của anh để chửi cho đã, xả cho hết…một băng em mười sáu là đủ…vui rồi!
    Cuối cùng tui xin kết luận, cờ của mấy anh là cờ máu quần què. Hồ Chí Minh là một tên chuyên đi kiếm cơm. Làm đếch gì có chuyện một cư dân Nghệ An 21 tuổi không tên tuổi, học hành không ra cái quái gì lại “lên cơn” tìm đường cứu nước. Loai này chỉ có 3 options, đúng với truyền thống, và chân lý này không bao giờ thay đổi: Ăn Cướp, Ăn Cắp hoặc Ăn Xin. Không tin thì hỏi người miền nam nà biết niền.
    Chào đoàn kết

   • Austin Pham says:

    Anh nói tiếng việt..cộng nữa rồi. Bản thân của anh và mấy tên cộng sản không có tư cách để bàn luận vế lá cờ. Thứ nhất, lá cờ phải nhuộm bằng máu của Nguyễn Thái Học là ám chỉ việc đổ máu để dành “độc lập” từ thằng ăn cướp nói tiếng Pháp. Lá cờ của ông ta chắc chắn phải khác với lá cờ máu của tụi cộng sản- đám ăn cướp nói tiếng Việt. Máu từ lá cờ của các anh là máu của người Việt Nam bị chính các anh hảm hại, xua đuổi vào đường cùng, dụ khị giúp thằng ăn cướp nói tiếng Việt đánh nhau với thằng nói tiếng Pháp để rồi sau đó còn khổ hơn, dốt hơn lúc trước. Giá trị của nền độc lập không gói gọn trong cái hộp dành cho những thằng ngu bần cố là nó nằm trong tay của người bản xứ mà nó phải được đo bằng thực tiễn của những quyền lợi mà mỗi người dân “độc lập” có được.Thằng Pháp không giết người của dân tộc nó, nó không kỳ thị ba đời của người chống lại nó. Nó dùng người có ăn học, nó dạy người ta về văn minh, luôn cả ý thức cách mạng để chống nó. Còn các anh thì sao? đó là chưa nói sự ngụy biện, gian trá của mấy thằng cộng sản trời đánh, phun đi liếm lại hàng giờ, hàng ngày. Cộng Sản là Tam Vô: Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình và Vô Thần. Tụi nó không có biên giới trong cái thế giới đại đồng thì cần chi nền độc lập cho mỗi quốc gia. Nói đến đây thì xin lỗi cho tui “làm việc với mẹ anh 1 cái” hay nôm na là Đổ Mười…, đập lộn thì mới đúng là chín, sách. Thứ hai, khi anh nói ông Nguyễn Thái Học là người yêu nước, chống giặc Pháp thì tại sao cộng sản lại truy sát những “người yêu nước” sau này? Máu của ai và do ai hở thằng lì? Miệng nói là Qua Đường mà đuổi không chịu đi, chỉ có hai…nút mà đòi nằm ăn vạ là sao? Thứ ba, tại sao thằng ba thành đút đơn vô xin học để ra làm “tay sai” cho thằng ăn cướp Pháp? sau đó thì nó là bồi tàu hay…bồi tây? Rồi có khoảng thời gian thằng Lin huyền đi lính cho cộng sản Trung Quốc mà chính bọn này đã xúi nó giết người Việt Nam có chủ trương-chính sách, đã xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Lão Sơn, cũng chính chúng đã ép bọn cộng sản VN nhường đất nhường biển, đã và đang bắn giết người VN hàng ngày, hàng giờ ngay trong lãnh hải của người VN. Vây thì nó và toàn bộ bọn cộng sản VN là hạng người gì? Nhưng thôi, cứ kệ…mẹ nó! Cái chính là tui chỉ mượn phần comment của anh để chửi cho đã, xả cho hết…một băng em mười sáu là đủ…vui rồi!
    Cuối cùng tui xin kết luận, cờ của mấy anh là cờ máu quần què. Hồ Chí Minh là một tên chuyên đi kiếm cơm. Làm đếch gì có chuyện một cư dân Nghệ An 21 tuổi không ai biết, học hành không ra cái quái gì lại “lên cơn” tìm đường cứu nước. Loai này chỉ có 3 options, đúng với truyền thống, và chân lý này không bao giờ thay đổi: Ăn Cướp, Ăn Cắp hoặc Ăn Xin. Không tin thì hỏi người miền nam nà biết niền.
    Chào đoàn kết

   • KHÁCH VÃNG LAI says:

    Vậy xin hỏi: “Các vị lãnh đạo chính quyền và quân đội của VNCH, từ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xuống đến các ông tướng, không biết yêu nước kiểu gì mà tất cả họ đều đi lính cho giặc Pháp xâm lược Việt Nam”.
    Yêu nước là tiếp tay cho quân xâm lược, là đi lính cho quân xâm lược và chiến đấu cho quyền lợi của quân xâm lược hay sao?
    Tôi nhận định thế nào các anh cũng nói “phải đi lính cho giặc Pháp xâm lược để chống CS”. Vậy có nghĩa là muốn chống CS thì phải bán nước hay sao? Bán nước đi rồi thì khi giệt xong bọn CS thì có còn nước nữa đâu để mà sống, khi đó chỉ còn cách là tiếp tục LÀM TAY SAI, LÀM NÔ LỆ CHO QUÂN XÂM LƯỢC TRÊN CHÍNH TỔ QUỐC, QUÊ HƯƠNG MÌNH MÀ THÔI.
    Anh giải thích thế nào về việc ông Nguyễn Thái Học chống CS đến cùng, nhưng ông ấy không bán nước cho giặc Pháp xâm lược, ông vẫn là người chống giặc Pháp xâm lược đến cùng chứ không đi lính cho giặc Pháp như bộ máy lãnh đạo và các tướng lĩnh VNCH.
    Không có lý lẽ nào biện minh cho hành động tiếp tay cho giặc Pháp xâm lược, đi lính cho giặc Pháp xâm lược và chiến đấu cho quyền lợi của giặc Pháp xâm lược như tập đoàn bán nước VNCH. Phải gọi đích danh đúng bản chất của nó: ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG PHẢN QUỐC, BÁN NƯỚC. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục là VNCH chỉ tồn tại chưa đầy 21 năm (20/7/1954 – 30/4/1975) và bị tiêu diệt tận gốc rễ từ trưa 30/4/1975.

   • saovang says:

    Tên đại Việt gian Hồ chí Minh, lãnh tụ của đảng Cộng sản Việt nam xuất thân là gã binh nhì,lính trơn, binh đơ, đơ dzèm cùi bắp cho quân đội của Mao xếnh xáng:

    “… Trong bài viết chúc mừng 40 năm thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1961, Hồ Chí Minh đã viết một trang dài “Riêng về phần tôi…” để kể lại những tình nghĩa cũ càng đó. Ông thuật lại trong những năm 1924-1927, ông đến Quảng Châu, “tham gia công việc do Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giao phó.” Ông cho biết đã “được tham gia việc dịch tài liệu nội bộ và việc tuyên truyền đối ngoại.”

    Khoảng cuối năm 1938, Hồ lại sang Trung Quốc lần nữa, và lần này, chính ông kể lại trong bài báo trên, “Là một người binh nhì trong ‘Bát lộ quân’ tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm.” Tức là ông Hồ đã từng đi lính cho ông Mao, và làm đến chức binh nhì như ông tự giới thiệu (Trích “Hồ Chí Minh Toàn Tập “, tập X, trang 367).

    (“ Ngàn nghĩa, vạn tình của Hồ Chí Minh “- Ngô Nhân Dụng )

   • saovang says:

    Những đứa nào là tay sai cho bọn đế quốc đầu sỏ Trung- Xô, cúi đầu xin nhận lãnh chỉ thị của bọn chúng thì chúng nó đã viết ra tự khai báo dưới đây nè :

    Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26, Hồ chí Minh đã viết rằng : ” Cái danh từ Tổ Quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.

    Vào ngày 26 tháng 12 năm 1956, Hồ chí Minh viết bài nhan đề “Chủ nghĩa ái quốc cần bị tiêu diệt, để thay thế bằng chủ nghĩa Cộng sản”.

    Trong cuốn Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam Tập 1, Cộng sản Việt Nam ghi rõ ” Chúng ta theo chủ nghiã quốc tế, không theo chủ nghĩa quốc gia ….Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng …hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”.

    ***Trong cuốn “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng – nguyên bí thư trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân -có đoạn viết: “Bác sang Trung Quốc, Mao đưa Bác vào quỹ đạo của Mao. Sang Liên Xô, Stalin lại đưa Bác vào quỹ đạo của Stalin. Chuyến đi Trung Quốc và Liên Xô năm 1950 của Bác là chuyến đi gian khổ”.

    *** Ngày 31-10-1952, HCM viết: “Đồng chí Stalin kính mến, tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”.

    ***Trong thư đề ngày 06-6-1938, HCM gửi Lê Nin. “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 trang 90- Sách của đảng cộng sản Việt Nam).

    ***Trong “Hồ Chí Minh Toàn Tập”, HCM viết: “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lénine và Quốc Tế 3 là một đảng cộng sản thế giới. Các đảng cộng sản ở các nước, như là chi bộ, đều phải tuân theo kế hoạch và qui tắc chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của Quốc Tế 3 thì các Đảng không được làm.” HCM viết tiếp: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.

    *** Tổng bí thư Cộng sản Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa” .

   • BUILAN says:

    Lễ phép thưa chuyện với
    Khách qua đường -KHÁCH VÃNG LAI KHÁCH VÃNG LAI

    Anh nên tìm tòi học hoỉ nghiêm túc trước khi đề cập đến chuyện CỜ !!!!
    Vì lẽ : đó là TÌNH CẢM THIENG LIENG – HỒN THIÊNG SÔNG NUÍ CUẢ DÂN TỘC – Anh tôn thờ- Tôi tôn thờ – Chúng ta tôn thờ !!
    Không thể bạ đâu noí đó- không thể noí liều viết liều theo sự chăn dắt- sai khiến cuả bô máy tuyên truyền TAY SAI VG / Phản quốc– chỉ vì miếng sống tầm thường !

    TÀI LIỆU CHỨNG CỨ đây mơì anh tìm hiểu cho tới nơi tới chốn
    CỜ MÁU mà anh ca ngợi _ Tôi không sợ xúc phạm _ goị là “MÁU QUẦN QUÈ”
    Không phaỉ cuả dân tộc, mà là cuả MAO tông vào mồm HỒ
    Tôi không HỒ ĐỒ đâu thưa anh ! Kính mời

    http://web.archive.org/web/20021010094056/http://worldstatesmen.org/China.html

   • Tudo.com says:

    Khách qua đường says:
    03/12/2013 at 11:40
    Lãnh tụ của Quốc dân đảng là Nguyễn Thái Học yêu nước, chống giặc Pháp xâm lược nói: “Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu!”

    Phải đồng ý Nguyễn Thái Học là anh hùng chống Pháp. Nhưng rất tiếc ông đã chọn giải pháp bạo động thay vì hợp tác với địch rồi từ từ giành lại độc lập. Đọc câu trên mấy ông Du Kích xã sẻ ong óng lên, không thể, không thể! Thấy Điện Biên Phủ? Thấy Mỹ ” bỏ chạy ” không?
    Tôi gọi mấy ông CAM léo nhéo trên diễn đàn nầy là du kích vì mấy ổng chỉ là thiên lôi…mắt hí. Mắt hí nên cứ như vẹt…giải phóng, độc lập…phỏng giái, đập lộc cho đến khi Trùm Sò Lê Duẫn tuyên bố: ” ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc “.
    ” Đánh cho ” có nghĩa là làm tay sai, là làm tôi mọi, là chết cho Nga, Tàu. Vậy mà từ HCM cho đến đám đầu gấu Hà Nội hả họng ra là sủa vì dân, vì nước.
    Cũng tại hí nên tối ngày cứ lải nhải các nước XHCN anh em vĩ đại, vĩ địt, vĩ vĩ cho đến Tàu nó…vĩ cho một trận năm 1979,lúc đó mấy chú mới ú ớ rồi câm luôn.
    Bây giờ tính sơ qua Việtnam được gì sau khi ” chống Mỹ cứu nước “:
    Theo thống kê khối Tự do: vn chết khoảng 2,500.000.Theo CSVN thì khoảng 4,000.000.
    Còn sự độc lập của VN thì sao?
    Hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bao nhiêu vùng biển Đông của VN đầy tôm cá và dầu hoả bị Tàu chiếm ?
    Bao nhiêu cây số vuông biên giới phía Bắc VN và vịnh Bắc bộ mà csvn đã ký dâng cho Tàu?
    Trong khi đó Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương….cũng là thuộc địa của Anh,Pháp bây giờ độc lập, dân no cơm ấm áo mà chả tốn xương máu gì cả.
    Chưa nói đến hằng ngày CSVN tìm cách moi tiền những người ( việt kiều ) như vượt biên sau 30/4/75. Những cô gái được gởi ra nước ngoài làm đĩ, những thanh niên làm nô lệ lao động, trồng cần sa, buôn bán ma tuý ở Anh, Ba Lan, Tiệp Khắc.v.v…
    Gần bốn chục năm qua mà mắt hí của Khách qua đường chưa nhìn thấy những gì ghê tỡm mà CSVN đã làm sao vẫn còn tung hô thèm máu ?
    Nói thật và ai cũng phải công nhận, kể cà những người CS thức tỉnh, nếu Mỹ không hy sinh con chiến Mã VNCH trong ván cờ quốc tế để thắng CS Nga, Tàu thì thế giới CS còn thê lương hơn nhiều!
    Nếu không có sự trù phú vật chất và văn hoá văn minh của VNCH mở mắt cho thì cho đến nay cỡ. . .Khách qua đường. . .tìm được một củ Sắn để Gặm mổi ngày là mai lắm rồi ! Chứ có đâu đây mà nói phét chuyện cờ Máu, cờ Mủ.

 10. DU SINH Mỹ says:

  “…Nhân quyền không tự nhiên mà có…” : subjective ambiguity, Nhân quyền tự nhiên mà có chứ : đó là lý thuyết, nhưng trên thực tế nhiều trường hợp ” phải đòi hỏi, phải tranh đấu ” lý thuyết xa với thực tế là thế ! Vậy xin đổi lại : Thực tế ” Nhân quyền không tự nhiên mà có…”

Phản hồi