Home » 03:23:pm 04/11/09 Đăng ngày “November 4th, 2009”

Lý do cuộc đảo chính 1-11-1963

Lý do cuộc đảo chính 1-11-1963

Cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963 có thể bắt nguồn từ các lý do chính sau đây: tập trung quyền lực, vấn đề tôn giáo và sự can thiệp của Hoa Kỳ. 1.-  Tập trung quyền lực Sau khi cầm quyền ngày 7-7-1954, chính phủ của thủ tướng Diệm [...]

03:23:pm 04/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »