Home » 12:42:am 19/11/09 Đăng ngày “November 19th, 2009”

T/T Mỹ Obama phải đối diện với những nan đề tại Á Châu

T/T Mỹ Obama phải đối diện với những nan đề tại Á Châu

Trước chuyến công tác đầu tiên của Tổng Thống Mỹ, Barack Obama tại các nước Áchâu,  khởi đi từ ngày 13/11/2009, đến Nhật, Singapore, Tầu và Hànquốc, thì bọn Bành Trướng Bắc Kinh đã chơi trò ma bùn ăn cướp, đó là ngày 08/11/09, “Chính quyền tỉnh Hảinam (Trungcộng) quyết định thành lập Ủy Ban [...]

12:42:am 19/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »