WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:49:pm 27/11/09 Đăng ngày “November 27th, 2009”

Nơi giữa Đại Hội Việt Kiều: Một nỗi bình an.

Nơi giữa Đại Hội Việt Kiều: Một nỗi bình an.

“Đây là ý chí hồn nhiên thứ hai, khi con người đã bước ra khỏi hồn nhiên thứ nhất, trở về lại để tìm ra nó như là một niềm hạnh phúc nguyên sơ.” Tôi thầm cảm thấy mình thật sự bình an khi đất nước này đã mở rộng vòng tay đón tôi trở về

11:49:pm 27/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện cái cầu

Chuyện cái cầu

Cái cầu đây không phải cái cầu bắc qua sông qua suối mà là cái cầu… tiêu. Năm 2004 tôi đi du lịch Trung quốc với công ty du lịch Saigon Voyages của ông Trần Chính. Chuyến đi đó ông Trần Chính đích thân hướng dẫn. Ông Chính có lối kể chuyện duyên dáng. Chuyện [...]

03:49:pm 27/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đạo Phật trong dòng sử Việt

Đạo Phật trong dòng sử Việt

Đạo Phật, đạo Lão và đạo Nho đã du nhập vào Việt Nam rất sớm. Nho giáo đã đến nước ta từ thời Bắc thuộc nhưng ngược lại đã gặp trở ngại lớn trước tinh thần đề kháng cuả nhân dân ta. Dân Việt tìm mọi cách chống lại sự đồng hoá cuả Bắc triều, [...]

03:39:pm 27/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trả lời ông Lữ Giang: Viết cho đúng sự thực

Trả lời ông Lữ Giang: Viết cho đúng sự thực

Một điều tôi muốn nói trước với ông Lữ Giang là tôi chưa bao giờ tự nhận tôi là “sử gia”. Trong những lần phỏng vấn trên các đài phát thanh, truyền hình hay trên báo, tôi luôn luôn xác nhận tôi là người học sử, nghiên cứu sử và cố gắng viết sử

03:31:pm 27/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Người Việt và lễ Tạ Ơn 2009 tại Hoa Kỳ

Người Việt và lễ Tạ Ơn 2009 tại Hoa Kỳ

Nếu quả thực cộng đồng Việt Nam đã tiến một bước dài suốt 34 năm qua thì đây là lúc chúng ta cùng nghỉ chân để cùng tìm lại kỷ niệm, xác định căn cước, bảo toàn các di sản cho thế hệ tương lai.

11:34:am 27/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »