Home » 12:00:pm 28/11/09 Đăng ngày “November 28th, 2009”

Yoani đấu tranh với kiểm duyệt Internet tại Cu Ba

Yoani đấu tranh với kiểm duyệt Internet tại Cu Ba

Người dịch: Phiden Castro (PC) là một trong những nhà độc tài cộng sản nắm giữ quyền hành lâu dài nhất. Năm 1959, sau khi lật đổ chế độ độc tài Batista, PC cùng với đảng cộng sản đã đưa Cuba từ một hòn đảo xinh đẹp, đất đai mầu mỡ, tài nguyên phong phú [...]

12:00:pm 28/11/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »