Home » 03:56:pm 17/11/09 Đăng ngày “November 17th, 2009”

Chậm còn hơn không

Chậm còn hơn không

Quan hệ giữa Việt Nam và Trung quốc liên quan đến vùng Biển Đông, một vùng biển giới hạn phiá bắc bởi đảo Hải Nam, phía đông bởi Phi Luật Tân, phía tây bởi Việt Nam, phiá Nam bởi Singapore, Nam Dương, Mã Lai Á và Brunei trong đó có hai quần đảo Hòang Sa [...]

03:56:pm 17/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mấy lời với “sinh viên” Nguyễn Anh Duy

Mấy lời với “sinh viên” Nguyễn Anh Duy

Anh xưng tên là Nguyễn Anh Duy, sinh viên Đại học Đà Lạt về ngành Công nghệ Sinh học, trọ tại nhà bác T. ở khu phố 2 (phường 2) Đà Lạt. Anh viết bài “Chuyện ở khu phố”, tập trung mô tả về tôi, tức Hà Sĩ Phu. Theo anh, những thông tin anh [...]

09:11:am 17/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »