Home » 06:36:pm 08/11/09 Đăng ngày “November 8th, 2009”

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình.

06:36:pm 08/11/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giáo dục Việt Nam và viện IDS

Giáo dục Việt Nam và viện IDS

Nếu các ông không làm gì được, thì tối thiểu các ông phải can đảm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng các ông không còn muốn liên hệ đến đảng CSVN, bằng cách trả thẻ đỏ lại cho đảng CSVN

03:51:pm 08/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »