Home » 03:53:pm 22/11/09 Đăng ngày “November 22nd, 2009”

Afghanistan và Việt Nam

Afghanistan và Việt Nam

Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đang thảo luận hướng giải quyết cuộc chiến Afghanistan. Tướng tư lệnh chiến trường Afghanistan Stanley McChrystal nhậm chức trong tháng 6/2009 vừa qua đã đề nghị tăng 40.000 quân để ổn định tình hình. Tổng thống Obama và bộ tham mưu của ông còn dùng dằng chưa quyết [...]

03:53:pm 22/11/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Chỉ còn hơn một năm nữa, đại hội ĐCSVN lần thứ 11 sẽ họp, Tổng Bí Thư mới sẽ được bầu. Toàn đảng quan tâm đã đành,  toàn dân Việt cũng đang tìm hiểu và đặt câu hỏi: Ai sẽ là TBT tương lai? Người này có khá hơn TBT tiền nhiệm không? Trên diễn [...]

08:34:am 22/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »