Home » 11:56:pm 26/11/09 Đăng ngày “November 26th, 2009”

Từ Meet Việt Nam ở San Francisco tới Hội Nghị Việt Kiều Tại Hà Nội

Từ Meet Việt Nam ở San Francisco tới Hội Nghị Việt Kiều Tại Hà Nội

Lý Đại Nguyên “Meet Việt Nam” hay “Gặp gỡ Việt Nam” do Tổng Lãnh Sự VN và văn phòng Mậu Dịch Quốc Tế của thành phố San Francisco phối hợp tổ chức tại sảnh đường Tòa Thị Chánh San Francisco vào ngày 15 và 16/11/09, nhằm tuyên truyền cho một nước Việt Nam, qua những [...]

11:56:pm 26/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »