Home » 11:38:am 13/11/09 Đăng ngày “November 13th, 2009”

“Hãy gọi tôi là Joseph”

“Hãy gọi tôi là Joseph”

Vì đâu nên nỗi? “Joseph Cao. Tên xấu xa bẩn thỉu, hãy cút về Saigon miền Nam Việt Nam, nơi xứ sở của bọn khốn nạn tụi bây”. Trên đây là một trong nhiều lời phê bình bằng Anh ngữ của trang thông tin điện toán gửi cho ông Dân biểu Việt Nam duy nhất [...]

11:38:am 13/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »