WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:36:pm 29/11/09 Đăng ngày “November 29th, 2009”

Tâm tình với nhạc sĩ Tô Hải, nhà văn Phạm Đình Trọng: Người Cộng sản chân chính?

Tâm tình với nhạc sĩ Tô Hải, nhà văn Phạm Đình Trọng: Người Cộng sản chân chính?

Ngoài những sức ép của cuộc sống, người viết bị tịt ngòi bấy lâu cũng do những đổ vỡ tác hại tang hoang nói trên, cộng với những hăm hở u mê ám chướng của hải ngoại. Tôi cũng thường ao ước rằng mọi con dân Việt, thức tỉnh hay phản tỉnh, hãy bình tâm động não trước những đổ vở khủng khiếp, tưởng chừng như vô phương cứu chữa, nhằm tìm một hướng đi.

09:36:pm 29/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Con người Việt Nam

Con người Việt Nam

Lời người viết: Sau khi đăng loạt bài nói về những tính tiêu cực còn tồn tại nơi 1 số người Việt, có người nói rằng chúng tôi cố tình bới móc  nói xấu bà con, “đâm sau lưng đồng bào”. Thực ra đây là loạt bài ở phần thứ II của cuốn sách chúng [...]

04:31:pm 29/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đại nạn Trung Hoa thời trung sử

Đại nạn Trung Hoa thời trung sử

Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán (Trung Hoa) tại Bạch Đằng Giang năm 938 (mậu tuất) và xưng vương năm 939 (kỷ hợi), đóng đô ở Cổ Loa (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay).  Từ đây, nước Việt vĩnh viễn thoát ra khỏi cảnh đô hộ của Trung Hoa, nhưng các triều [...]

03:19:pm 29/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhà văn Phạm Đình Trọng: Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch

Nhà văn Phạm Đình Trọng: Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch

Nhà văn Phạm Đình Trọng: Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch đảng viên Đảng Cộng sản Kính gửi: – CHI ỦY VÀ CHI BỘ 4 – ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 15 QUẬN TÂN BÌNH  TPHCM Tội là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19.5.1970. Đến [...]

10:19:am 29/11/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »