WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:27:pm 10/11/09 Đăng ngày “November 10th, 2009”

Sự sụp đổ của bức tường Berlin

Sự sụp đổ của bức tường Berlin

Hai mươi năm trước, thế giới bị thu hút với những hình ảnh hăng máu của dân Đức trèo lên Bức Tường cấm Bá Linh và khởi sự  phá vỡ di sản tàn độc với những nhát búa, rìu vung cao. Những biến cố của ngày 9 tháng 11, 1989 – ngày bức tường bị [...]

04:27:pm 10/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Người phụ nữ số 1 thế giới : sao họ phải che giấu?

Người phụ nữ số 1 thế giới : sao họ phải che giấu?

Ngày hôm nay 9-11-2009 là ngày kỷ niệm chẵn 20 năm ngày sập đổ bức tường Berlin. Cả nước Đức mở hội lớn, cả châu Âu cùng náo nức kỷ niệm, toàn thế giới chung vui với sự kiện lịch sử tuyệt vời này. Có thời gian dài nhìn lại và suy ngẫm, mọi người [...]

10:30:am 10/11/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »