|

Đơn tố cáo tham nhũng và bao che cho tham nhũng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ BAO CHE CHO THAM NHŨNG

Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư BCHTW Đảng CSVN;
- Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCN VN;
- Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội;
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chính phủ;
- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ Tướng Chính phủ;
- Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra TW;
- Ông Trưởng ban Nội chính TW;
- Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính Phủ.

Tên tôi là Nguyễn Trọng Phúc; Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội cựu chiến binh VN; Nguyên Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyên Bí Thư­ Chi bộ, Nguyên Trư­ởng THADS thành phố Cẩm Phả. Hiện đang sinh hoạt và công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm đơn này gửi đến các Quý ông để tố cáo về những vi phạm pháp luật của ông Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Tr­ưởng Bộ Tư­ Pháp và ông Vũ Văn Vân, nguyên Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh như­ sau:

1/Ông Hà Hùng Cư­ờng đã cố tình trì hoãn và kéo dài việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi. Đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật. Cụ thể nh­ư: Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn gửi đến Bộ Tư­­ Pháp để khiếu nại, tố cáo về nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Trư­ởng THADS tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 3 năm liên tục đốc thúc, mãi đến ngày 01/8/2008 tôi mới nhận được Kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 và ngày 10/01/2009 tôi mới nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 của Bộ Tư­­ Pháp. Không đồng ý với Kết luận thanh tra và Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ T­­ư Pháp. Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, tôi đã có đơn gửi đến Tổng Bí Th­­ư, Chủ Tịch N­­ước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tư­ớng Chính Phủ, Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Tr­­ưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Chánh văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW, Tr­ưởng Ban Nội chính TW…Các cơ quan báo chí như­­: Báo Thanh tra, Báo Đại đòan kết, Báo Gia đình & xã hội, Báo Pháp luật & xã hội, Báo VietNamNet …cũng đã liên tiếp có nhiều bài viết điều tra theo đơn thư­­ bạn đọc, đ­ưa tin, kiến nghị, phản ánh, lên tiếng, có ý kiến đề nghị giải quyết tiếp các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi theo đúng nh­­ư quy định của pháp luật.

 ông Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ­ương Đảng, Bộ Tr­ưởng Bộ Tư­ Pháp


ông Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ­ương Đảng, Bộ Tr­ưởng Bộ Tư­ Pháp

Ngày 03/7/2009 Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 4513/VPCP-KNTN; Ngày 05/11/2009 Văn phòng Chủ Tịch N­­ước đã có văn bản số 1261/VPCTN-PL; Ngày 23/12/2010 Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng đã có văn bản số 106/PB-VPBCĐ; Ngày 28/5/2013 Ban Nội Chính TW đã có văn bản số 302-PC/BNCTW…và gần đây nhất là ngày 26/8/2014 Văn phòng Chính Phủ lại có văn bản số 6550/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Bộ Tư Pháp với nội dung: “Yêu cầu Bộ Tư Pháp chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những tập thể và các cá nhân có sai phạm nêu trong kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008; Có hình thức xử lý tương ứng với trách nhiệm của ông Vũ Văn Vân, nguyên Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh về các sai phạm; Kiểm tra, kết luận nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Phúc theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả lên Thủ Tướng Chính Phủ trong quý 4 năm 2014″.

Tại cuộc họp báo công tác Tư Pháp quý I/2015 do Bộ Tư Pháp tổ chức chiều 17/4/2015. Trước rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí đang thu hút sự quan tâm của dư luận đó là kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tôi kéo dài đã trên 10 năm nay. Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc của tôi trước ngày 15/5/2015.

 

Ông Nguyễn Trọng Phúc. Ảnh: Báo Lao động & Xã hội

Ông Nguyễn Trọng Phúc. Ảnh: Báo Lao động & Xã hội

Nhưng cho đến nay người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng là ông Vũ Văn Vân cùng với những tập thể và các cá nhân có sai phạm nêu trong kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 thì vẫn không hề bị xem xét xử lý gì. Các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi vẫn không được Bộ Tư Pháp quan tâm xem xét, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm và tôi cũng vẫn không nhận được hồi âm gì.

2/Quá trình chỉ đạo và tổ chức Thi hành án vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh và Công ty TNHH sản xuất, chế biến, dịch vụ thuỷ sản Hoa H­ương Quảng Ninh (Sau đây gọi tắt là Công Ty Hoa Hương) theo bản án số 73/KT-PT ngày 19/7/1997 của TAND Tối Cao và theo Quyết định thi hành án số 09/QĐ-THA ngày 10/8/1997 của Cơ quan THADS Quảng Ninh. Ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm qui định tại điểm 1 mục III Thông Tư số 399 ngày 07/4/1997 của Bộ T­­ư Pháp H­­ướng dẫn một số qui định về bán đấu giá tài sản. Vi phạm qui định tại khoản 3 điều 17 Nghị định số 69/CP ngày 18/10/1993 của Chính Phủ Về qui định thủ tục thi hành án dân sự. Vi phạm qui định tại khoản 1 điều 2 Qui chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị Định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính Phủ. Vi phạm qui định tại khoản 1, khoản 2 điều 34 Pháp Lệnh Thi hành án dân sự năm 1993. Vi phạm qui định tại điểm đ mục 3 Phần IV Thông Tư­­ liên tịch số 12 ngày 26/02/2001 của Bộ Tư­­ Pháp-VKSND Tối Cao Hướng dẫn thực hiện một số qui định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ông Vũ Văn Vân chỉ đạo cho Chấp hành viên đem tài sản của Công ty Hoa H­­ương Quảng Ninh được hội đồng định giá của tỉnh định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đư­­a ra bán đấu giá nh­­ưng không có ng­ười mua) để bán cho DNNN là Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh với giá 7.500.000.000đ trái với các qui định của pháp luật như­­ vừa nêu trên và việc Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh thoả thuận trái pháp luật với ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS Quảng Ninh đem 7.500.000.000đ của Nhà n­ước đi mua tài sản của Công ty Hoa H­­ương Quảng Ninh được định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đưa ra bán đấu giá như­­ng không có ng­­ười mua. Theo qui định của pháp luật là phải định giá lại, giảm giá và tiếp tục bán đấu giá) đã gây ra thiệt hại cho Nhà N­­ước ít nhất số tiền là 2.591.706.000đ (Hai tỷ, năm trăm chín m­­ươi mốt triệu, bảy trăm linh sáu nghìn đồng chẵn) và đã tạo điều kiện, hợp lý hoá giúp cho Công ty Hoa Hương Quảng Ninh thoát nợ.

Năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp nhận tại cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh nhiều chục triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng không đúng với qui định của pháp luật. Vì gia đình ông Vũ Văn Vân ở thành phố Hạ Long không hề có đất cát, nhà cửa, cây cối, hoa màu gì liên quan đến công trình xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan THADS huyện Hoành Bồ.

Cũng năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cố tình trả thù, trù dập tôi nguời đã đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực bằng cách: Báo cáo, phản ánh không đúng sự thật về tôi với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS Quảng Ninh để Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS Quảng Ninh t­ưởng đó là thật nên đã chấp nhận và cho đó là lý do để không biểu quyết đề nghị Bộ Tr­ưởng Bộ T­ư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên THADS cấp huyện cho tôi. Để cho tôi bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng THADS thành phố Cẩm Phả.

Từ năm 2006 đến 2008 ông Vũ Văn Vân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, đứng ra đề xuất nhân sự, tiến hành làm các thủ tục, hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, nâng ngạch không đúng pháp luật cho 6 công chức đó là: Với, Huề, Dung, Phú, Vân, Th­ường.

Ngoài ra ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp ban hành Quyết Định V/v Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 73/10.3.2005 và đã chỉ đạo THADS Cẩm Phả ban hành Quyết Định V/v Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 146/05.4.2007 không đúng với các qui định của pháp luật nói chung cũng như­ qui định cụ thể tại điều 15, điều 16, điều 18 Nghị Định số 47/CP ngày 03/5/1997 của Chính Phủ và điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10 Thông tư­ số 54 ngày 04/6/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ (Nay là Bộ Nội Vụ). Đã xâm hại nghiêm trọng, trực tiếp đến quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng của tôi.

Với hàng loạt những vi phạm pháp luật rõ ràng như­ đã nêu trên. Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ T­ư Pháp như­ng ông Hà Hùng C­ường đã chỉ đạo xử lý và giải quyết cho ban hành Kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 và Quyết Định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 không đầy đủ và không đúng pháp luật. Đã cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho những hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Chấp hành viên thi hành án vụ án Hoa H­ương…và như­ vậy là không thể chấp nhận được.

3/Ông Hà Hùng C­ường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình liên tiếp ra Quyết Định bổ nhiệm, nâng ngạch trái pháp luật cho 5 công chức đó là: Vũ Đình Huề (THADS thị xã Móng Cái), Bùi Thị Tuyết Dung (THADS Thành Phố Hạ Long), Trần Văn Phú (THADS Huyện Hoành Bồ), Vũ Thị Bích Vân (THADS Thị xã Cẩm Phả), Nguyễn Mạnh Th­­ường (Cán bộ tổ chức THADS tỉnh Quảng Ninh) từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện lên ngạch Chấp hành viên cấp tỉnh. Để rồi ngay sau đó uỷ quyền cho Cục Tr­ưởng Cục THADS (Nay là Tổng Cục Tr­ưởng Tổng Cục THADS) thuộc Bộ T­ư Pháp bổ nhiệm tiếp lên giữ chức Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Quảng Ninh trong khi 5 công chức này không đủ điều kiện về hệ số lương và các điều kiện cần thiết khác để được bổ nhiệm, nâng ngạch theo như qui định tại khoản 3 điều 13 Pháp lệnh THADS năm 2004; Khoản 2 điều 27 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 và khoản 2 điều 24 Nghị Định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ; mục 2 phần III Thông Tư­ số 07/2007/ TT-BNV ngày 04/7/2007; Điểm c, điểm d mục 1 phần II và điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ mục 2 phần II Thông Tư­ số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội Vụ.

Bị O ép, trả thù và trù dập. Oan ức và quá bức súc. Nay tôi buộc phải tiếp tục làm đơn tố cáo này gửi đến các Quý ông kính đề nghị xem xét giải quyết. Để bảo vệ tài sản của nhà n­ước, bảo vệ tôi ng­ười Đảng Viên – Người cựu chiến binh thật thà đã có gần 40 năm công tác trong nghành Toà án và Thi hành án, đã xông pha qua chiến tranh lửa đạn, được rèn luyện, học hành và đào tạo bài bản, khen thưởng thì nhiều, không hề bị kỷ luật gì. Nay chỉ vì đã tin và nghe theo Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc VN dũng cảm đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà đã bị trả thù, trù dập. Để tôi sớm được tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên – Tr­ưởng THADS cấp huyện hoặc Trưởng phòng của Cục THADS cấp tỉnh. Để khôi phục lại các quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng cho tôi. Bồi th­ường thiệt hại cho tôi do những việc làm vi phạm pháp luật của ông Vũ Văn Vân… gây ra. Để tôi khỏi bị thiệt thòi và không còn bị oan ức nữa. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người có liên quan; Những ng­ười đã cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Rất mong sớm nhận được các biện pháp bảo vệ cần thiết đặc biệt là về VỊ TRÍ CÔNG TÁC, VIỆC LÀM… và sớm nhận được kết quả giải quyết của các Quý ông. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Ng­ười làm đơn tố cáo

(Đã ký): Nguyễn Trọng Phúc

Địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Di động: 0912553496.

——————————————–

tcao1tcao2

 

 

Gửi kèm theo đơn này là 2 bản sao văn bản chỉ đạo của Chính Phủ và các đường link dưới đây để các Quý ông bà nghiên cứu, xem xét, giải quyết:

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-can-bo-viet-don-xin-chet-2008101507458572.htm

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-mot-can-bo-viet-don-xin-chet-da-sai-con-bao-cao-thieu-trung-thuc-20081017083044119.htm

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-mot-can-bo-viet-don-xin-chet-chua-nhin-thang-vao-su-that-20081022100045562.htm

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/2006/to-cao–bi-tru-dap-roi-xin—chet.html

http://kinhdoanhnet.vn/ban-doc/cuc-thads-quang-ninh-bo-nhiem-can-bo-trai-quy-dinh-phap-luat_t114c49n18228

http://www.kinhtenongthon.com.vn/Bo-nhiem-can-bo-o-Cuc-THADS-tinh-Quang-Ninh-Co-khuat-tat-140-51080.html

http://baodansinh.vn/co-quan-thuc-thi-phap-luat-lam-trai-luat-d4074.html

http://www.nguoiduatin.vn/cuc-thads-tinh-quang-ninh-sai-pham-trong-bo-nhiem-can-bo-a179373.html

http://baodansinh.vn/bo-tu-phap-lung-tung-trong-xu-ly-tieu-cuc-d5546.html

http://vov.vn/phap-luat/vu-to-cao-bo-nhiem-sai-luatbi-cho-la-dan-xep-bo-tu-phap-len-tieng-395729.vov

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30089&cn_id=709302

http://www.nguoiduatin.vn/bo-tu-phap-khong-dan-xep-vu-to-cao-bo-nhiem-sai-luat-a184273.html

http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/bo-tu-phap-khong-dan-xep-trong-im-lang_t114c39n87519

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Đơn tố cáo tham nhũng và bao che cho tham nhũng”

 1. quang minh says:

  Có lẽ ông nầy cũng không phải là tay vừa nên người ta cho nghỉ việc,mất phần nên tố cáo tùm lum.Xin Bộ Trưởng Bộ tư Pháp CHXHCNVN coi còn chỗ nào trống điền ông ấy vào để ổng im cho rồi.

 2. tt says:

  Trong dơn tố cáo ông dã viết:
  “Đơn tố cáo tham nhũng và bao che cho tham nhũng

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

  tức là ông dã chấp nhận nguyên tắc “CHO- XIN” vì vậy tôi nghĩ sẽ chẳng có ai cứu xét dơn của ông dâu!

  ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ BAO CHE CHO THAM NHŨN

 3. Buá Tạ says:

  Quan, tướng caí đé_ gi` ma` mặt mày cứ phù ra, bụng thì phệ nưã chứ.
  Mấy cha này đuổi ( điều) ga` chưa biết ga` nó có chịu … chạy hay không nưã, khoan noí tới chuyện điều dân…
  Mấy tay Việt Cộng cán ngố nhìn chung chung một mững như nhau.(Đồ ăn hại, lũ chó chê gà tránh)

Phản hồi