|

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị

pobrane (1)

Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là cuộc chiến “một mất một còn” nhằm giành chức Tổng Bí thư Đảng giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng những người ủng hộ ông Dũng và liên minh chống Dũng do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Cuộc chiến giành quyền lực này chính thức bùng nổ tại Hội nghị Trung ương 6 họp tháng 10/2012 khi Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng do sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế (Vinashin, Vinalines do Dũng trực tiếp thành lập và điều hành sụp đổ, tài chính quốc gia cạn kiệt do tham nhũng…) nhưng ông Dũng đã vận động thành công Ban Chấp hành Trung ương bác kỷ luật này.

Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 7 họp tháng 5/2013, Trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, “kình địch” của ông Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử đã không được bầu vào Bộ Chính trị nhưng thay vào đó, Chủ tịch UBTUW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là phe Nguyễn Tấn Dũng lại được bầu vào Bộ Chính trị.

Quy chế bầu cử là rất bất lợi cho việc Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức. Do đó, nếu phe ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số đại biểu tại Đại hội thì chắc chắn Đại hội đã ra Nghị quyết sửa Khoản 1 Điều 13 Quy chế bầu cử thành “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy” chứ không phải đợi đến khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối nhận đề cử thì mới ra tay “cứu” Nguyễn Tấn Dũng bằng cách biểu quyết không cho ông Dũng từ chối nhận đề cử.
Hội nghị Trung ương 9 họp tháng 5/2014 đã ra Nghị quyết về Quy chế bầu cử trong Đảng trong đó Khoản 1 Điều 13 quy định “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy”. Sau đó, ngày 09 tháng 6 năm 2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 244-QĐ/TW chính thức ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Cũng cần nói thêm rằng Nghị quyết về Quy chế bầu cử trong Đảng là thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” của ĐCSVN theo đó một đảng viên có quyền bày tỏ quan điểm riêng, nhưng một khi quyết định của cấp ủy hay của đại hội mà mình tham gia đã được thông qua thì thì không được nói và làm khác với quyết định đó.

Rồi tại Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 1/2015, ông Nguyễn Tấn Dũng đã giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị. Thế “thắng như chẻ tre” này đã làm cho Nguyễn Tấn Dũng không giấu giếm mưu toan giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp đó giải tán đảng này nhằm thiết lập độc tài cá nhân – gia đình trị như tôi đã đề cập trong bài “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải tán đảng CSVN để độc tài cá nhân” ngày 11/10/2015 và “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc” ngày 15/01/2016 trên VOA Việt ngữ.

Thế nhưng tình hình đã đảo ngược khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị Hội nghị Trung ương 14 họp vào đầu tháng 1/2016 gạt ra khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trong khi lại đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức Tổng Bí thư khóa 12 với hơn 75% số phiếu.

Và mới rồi, ngày 20/1 Đại hội 12 ĐCSVN tại phiên trù bị đã thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW. Sở dĩ Quy chế này được thông qua nhanh vì đã được thông qua tại các Hội nghị Trung ương 13 và 14 và sau đó đã được gửi đến 68 đoàn đại biểu để thảo luận tại từng đoàn. Chương trình làm việc của Đại hội cũng ghi rõ: “Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn; Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có); Đoàn chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”.

Ngày 24/1, ngay sau khi các đại biểu tiến hành đề cử, BBC Việt ngữ có bài giật tít “Thủ tướng Dũng ‘được đề cử nhiều nhất’” trong đó có đoạn: “Hôm 24/01/2016, tờ Vietnamnet.vn đưa tin kèm dẫn lời của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương của ĐCSVN, cho biết: ‘Trong số các nhân sự được giới thiệu, đề cử thêm, có khá nhiều người trong nhóm uỷ viên Bộ Chính trị quá tuổi đã xin rút trước đó. Đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị. Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất. Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa…’”

Thế nhưng sau khi xem kỹ Vietnamnet.vn ngày 24/1 liên quan đến trả lời báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng thì tôi đã không tìm ra câu “Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất”! Cụ thể trong bài “Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH được đề cử bổ sung” trên Vietnamnet.vn ngày 24/1 chỉ thấy ghi: “Trao đổi với báo giới bên lề Đại hội, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng cho biết, trong số các nhân sự được giới thiệu, đề cử thêm, có khá nhiều người trong nhóm uỷ viên Bộ Chính trị quá tuổi đã xin rút trước đó. Đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị. Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa…”

Bất luận thế nào, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nhiều đại biểu giới thiệu vào danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ĐCSVN không có gì lạ. Bởi vì, như trên tôi đã đề cập, Đại hội XII ĐCSVN là “được ăn cả, ngã về không” đối với Nguyễn Tấn Dũng nên con người nổi tiếng gian hùng bậc nhất đang tìm mọi cách để không thành “bên thua cuộc”. Cụ thể là Nguyễn Tấn Dũng “giả chết bắt quạ” như tôi đã đề cập trong bài viết cùng tựa đề đăng trên VOA Việt ngữ ngày 6/01/2016, một mặt làm đơn “xin không tái cử” nhưng mặt khác xui phe “lợi ích” của ông Dũng không ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đề cử Dũng tại Đại hội để trên cơ sở đó hy vọng lật ngược thế cờ vào phút chót với đa số đại biểu biểu quyết “không chấp thuận đơn xin không nhận đề cử” của ông Dũng.

Như vậy, khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng được Đại hội đưa vào danh sách đề cử chính thức vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới về lý thuyết là còn. Thế nhưng tôi cho rằng không có khả năng này với những căn cứ sau đây.

Thứ nhất, theo Quy chế bầu cử mà Đại hội đã thông qua tại phiên trù bị, ông Nguyễn Tấn Dũng buộc phải từ chối đề cử của các đại biểu không phải là ủy viên Trung ương khóa 11, đồng nghĩa khả năng Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức của Đại hội là rất mong manh. Tóm lại, Quy chế bầu cử là rất bất lợi cho việc ông Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức. Do đó, nếu phe ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số đại biểu tại Đại hội thì chắc chắn Đại hội đã ra Nghị quyết sửa Khoản 1 Điều 13 Quy chế bầu cử thành “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy” chứ không phải đợi đến khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối nhận đề cử thì mới ra tay “cứu” Nguyễn Tấn Dũng bằng cách biểu quyết không cho ông Dũng từ chối nhận đề cử.

Thứ hai, ngày 25/1, trước khi Đại hội bỏ phiếu về việc cho hay không cho Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử thì ông Nguyễn Tấn Dũng buộc nói rõ trước Đại hội lý do mình từ chối đề cử. Có một điều chắc chắn rằng ở Việt Nam cộng sản chỉ duy nhất Hồ Chí Minh với tư cách người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nền Cộng hòa là người “không thể thay thế được” thì mới không được Đảng Cộng sản và Nhà nước chấp nhận cho thôi lãnh đạo Đảng và quốc gia. Việc Hồ Chí Minh khi từ trần ở tuổi 79 do lâm trọng bệnh vẫn đang ở cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng hẳn là bằng chứng. Tóm lại, ngoài Hồ Chí Minh ra, không ai, kể cả Nguyễn Tấn Dũng, là “không thể thay thế được” và vì vậy sẽ là vô cùng quái đản nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội của mình lại không cho ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử với lý do đương nhiên hợp lý.

Thứ ba, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất sự ủng hộ của tuyệt đa số ủy viên Trung ương khóa 11 khi hơn 75% số ủy viên Trung ương khóa này tại hội nghị cuối cùng, Hội nghị Trung ương 14, bỏ phiếu đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí đứng đầu Đảng khóa 12, đó là chưa kể ông Dũng là thiểu số tuyệt đối trong Bộ Chính trị 16 người khi chỉ có 1 phiếu giới thiệu Dũng vào vị trí này. Nói cách khác, đến đa số tuyệt đối ủy viên Trung ương khóa 11 từng giúp ông Dũng “thoát hiểm” tại Hội nghị Trung ương 6 và “đại thắng” tại Hội nghị Trung ương 10 còn quay lưng với ông Dũng, tức ông Dũng là “loại người không thể chơi được”, thì làm sao ông Dũng có nổi sự ủng hộ của đa số trong 1510 đại biểu trong bối cảnh liên minh chống ông Dũng với tinh thần cảnh giác cao độ cũng quyết liệt giành giật sự ủng hộ này.

Thứ tư, với tư cách là những người đứng đầu các cơ quan trung ương và địa phương hơn 75% số ủy viên Trung ương khóa 11 đã “tuyên chiến” với ông Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương cuối cùng của khóa 11 chắc chắn có tác động đáng kể đến đoàn đại biểu cơ quan và địa phương trong việc ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm.

Thứ năm, những người đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 dự kiến vào vị trí “tứ trụ” đã được Đại hội công bố, ngoài Nguyễn Phú Trọng cho Tổng Bí thư, gồm Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho Chủ tịch nước, phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho Thủ tướng, phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho Chủ tịch Quốc hội, chắc chắn sẽ chống Nguyễn Tấn Dũng đến cùng vì nếu Dũng làm Tổng Bí thư thì đó sẽ là dấu chấm hết cho các vị trí quyền lực tột đỉnh đang trong tầm tay họ. Vì thế, với tư cách là các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm và cũng đang giữ các vị trí đầy quyền lực trong bộ máy Nhà nước, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân không thể không có “quân nuôi ba năm để sử dụng một giờ”!

Thứ sáu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phá nát kinh tế quốc gia khi hàng loạt các tập đoàn kinh tế do Dũng trực tiếp thành lập và điều hành như Vinashin, Vinalines phá sản do tham nhũng siêu nghiêm trọng dẫn đến tài chính quốc gia cạn kiệt, dùng quyền lực làm giàu cho con cái và anh em trong gia đình…Tóm lại, trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng của mình, Nguyễn Tấn Dũng đã thiết lập trên thực tế chế độ độc tài của bản thân và việc ông Dũng quyết giành cho được chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để rồi giải tán đảng này chỉ là nhằm đáp ứng nhu cầu hợp pháp hóa chế độ độc tài cá nhân này mà thôi!

Thứ bảy, điều này là quan trọng nhất, tuyệt đại đa số các đại biểu có tinh thần dân tộc cao độ, lòng yêu nước nồng nàn, quyết chiến với Trung Quốc xâm lược chủ quyền và lãnh thổ quốc gia chắc chắn không thể tiếp tục để lọt Nguyễn Tấn Dũng đã lộ mặt phạm tội phản bội Tổ quốc Việt Nam khi bán nước cho Trung Quốc vào cơ quan quyền lực quốc gia mà trước hết là Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nói cách khác, bỏ phiếu cho ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng lõa bán nước cho Trung Quốc, hạ sát dân tộc Việt Nam!

Kết luận lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chết lâm sàng về chính trị vì việc vĩnh viễn loại bỏ tội phạm quốc gia siêu nghiêm trọng này khỏi chính trường Việt Nam chỉ còn là vấn đề thủ tục khi Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam biểu quyết cho ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vào ngày 25/1 tới.

© Cù Huy Hà Vũ (VOA)

29 Phản hồi cho “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị”

 1. HN says:

  Tôi là người hải ngoại đọc bài này thấy nhức đầu vì thể thức bầu cử XHCN rất ư là phức tạp và lạc hậu,
  Giữa thế kỷ 21 này mà còn lạc hậu bán khai như thế thì chán ngấy

  • Tudo.com says:

   @HN:

   Trong thế giới CS làm gì có chuyện bầu cử hả,HN ?

   Bởi,nói bầu cử là phải có sự tham gia Ứng cử của dân và được đa số phiếu Bầu của người dân quyết định, trong khi các đảng viên CS họ họp đại hội là để sắp xếp chia quyền, chia phe phái của họ để cũng cố quyền lực của đảng, là để đè đầu cai trị dân tiếp.

   Nghe theo, và lập lại danh từ “bầu cử” của họ là bị họ bịp, bị họ lừa đó!

 2. Nguyễn Kim Nên says:

  Điều mà người ta nhìn thấy là ông CHHV xem nặng mối thù cá nhân với 3 Dũng hơn là quan tâm tới tương lai dân chủ hóa của Việt Nam .

  Ông ta đã tiên đoán đúng 3D chết lâm sàng rồi chết thật về chính trị . Và ông CHHV cũng rất hài lòng chuyện này .

  Bây giờ ông lại tiên đoán “đồng chí” NP Trọng sẽ tiến hành cải cách . Đó là sự tiên đoán rất táo bạo . Táo bạo đến mức chả ai hiểu nổi, chả ai tin nổi .

  Tôi chờ xem Trọng sẽ làm gì trong vòng 1 tháng tới, 2 tháng tới . Nếu Trọng thả tù chính trị, liên minh với các quốc gia dân chủ như Mỹ, Âu châu để đối trọng với Tàu thì tôi xin đúc tượng vinh danh ông CHHV . Còn nếu Trọng và đảng phản quốc vẫn tiếp tục con đường liếm giày Tàu cộng, truy bức người dân chủ, lệ thuộc ngày càng nặng vào Tàu, ngư dân vẫn bị Tàu tấn công trên biển, thì tôi đề nghị người Việt tỵ nạn làm kiến nghị lên Nhà Trắng Mỹ xin trục xuất ông CHHV về lại Việt Nam .

 3. Trần Hoàn says:

  Trích: “Kết luận lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chết lâm sàng về chính trị. . . ”

  Có thể kỳ nầy Nguyễn Tấn Dũng chết lâm sàng, nhưng dân Việt đã chết suốt hơn nữa thế kỷ qua là chết lâm gì khi lúc nào cũng phải còng lưng cuối đầu dưới bàn tay sắt máu của đảng csVN? Trong đó có sự “đóng góp” của cha ông, phải không ông Hà Vũ?

  Từ đầu cho tới suốt bài cho thấy ông Vũ hậm hực với NT Dũng vì mấy cái condom và còn đầy đầu óc kỳ thị địa phương.
  Ông Vũ kết án ông Dũng bán nước, đúng. Nhưng ông Vũ quên kể csVn thằng nào không bán nước?
  Nhất là bán từ những thập niên 4-50 thế kỷ trước, khi Ba Dũng mới đẻ hay chưa đẻ, chưa phải là VC.

  Còn một điểm nầy ông Vũ cố quên nữa là, ông Dũng từng đứng trước một đại hội của cs tuyên bố rằng, Trung Cộng đã dùng bạo lực xâm lăng Hoàng Sa của VNCH. Dám xác định điều đó chứng tỏ Dũng còn khá hơn những tên cộng hèn khác biết mà câm ngậm miệng như hến, vậy mà Cù Vũ dám mở miệng ca tụng cho rằng họ yêu nước.

  Nói ra nó có vẻ cá nhân, nhưng người mà có đầu óc địa phương, cái tôi, thù riêng, lồ lộ ra một cách hung hăng như vậy thì không thể giúp cho cuộc đấu tranh dân chủ hiện tới đích được. Cho dù người đó được đào tạo ở những trường lớp danh tiếng.
  Bởi cho dù xuất thân từ Sọt Bôn mà cứ tự Sọt Ti thì ai mà biết để ủng hộ.

 4. Hòa says:

  Ông Vũ vì muốn được phe Trọng cho về lại VN nên viết bài ủng hộ Nguyễn Phú Trọng mà thôi, chứ thằng vc nào lại chẳng theo Tàu. Chẳng phải sự thật cậu, bố mẹ, và Cù Huy Hà Vũ đều tung hô csvn hay sao ? Thơ của họ là bằng chứng đấy
  Võ Nguyên Giáp có bàn tay nhuộm đầy máu vì đi diệt chũng dân Việt theo lệnh khựa Tàu cũng như Hồ Chí Minh. Còn CHHV thì lại ca tụng tên Võ Nguyên Giáp, còn vẻ cả tranh VNG. Vậy CHHV có theo Tàu không?

  • tonydo says:

   Trọng hay Dũng thì ngài tiến sĩ Soọc Bôn, người hét như sấm động cũng vẫn còn nợ họ 2 năm rưỡi nữa (theo lời luật sư Nguyễn Thị Dương Hà).

   Về là phải trả. Không chừng còn phải cộng thêm lãi nữa là đằng khác.
   (Nghe nói đồng chí thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc, đàn em của ông Dũng còn dữ dội hơn đàn anh một bậc).

 5. Trần Tưởng says:

  Qua bài viết này , tôi trình độ nhận thức ,phân tích ,và lý luận của anh luật sư này quá tệ
  Trí thức của XHCN chỉ được cỡ này thôi sao ?!!! Anh Cù nên đổi nghề ,đi làm thi sĩ ,có lẽ
  hay hơn .

 6. Dan Viet says:

  Thien Lợi viết rất hay! Mong ông CHHV hãy can đảm như ông Bùi Tín!

 7. Ban Mai says:

  Bây giờ chuyện đã ngã ngũ. Nguyễn Tấn Dũng về vườn phải chăng đúng với tiên đoán của ông Cù? Và Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí cũng đúng ý ông luôn? Vậy là Nguyễn Phú Trọng “yêu nước nồng nàn”?

  Xét người rồi ngẫm đến ta! Ông Cù cũng “đang yêu nước nồng nàn” nên mới từ bỏ thiên đường XHCNVN để sang định cư tại Mỹ với dấu hiệu chữ V trên tay tại ga đến ở phi trường? Chữ V nói lên điều gì? Là Victory hay Vọt (mà dân Nam kỳ quấc gọi là dọt. Dọt là bỏ chạy) Trong thời gian tù VC không có ai được ưu đãi như ông! Ông vẽ tranh gửi tặng ra bên ngoài. Được vợ lu loa về tình trạng sức khỏe bị nguy hiểm. Trang Boxit đưa tin dày đặc. Bên ngoài cũng tiếp tay lên án VC gay gắt. Phải nói là “cả nước” sôi sục lên án VC giam ông. Ông là Thái tử đảng nữa! Nhờ đó ông là biểu tượng chống CSVN!

  Vì thế, chỉ một ngày tù của ông thôi, cũng có giá trị gấp trăm lần ông viết bài hay trả lời phỏng vấn! Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ông có cả 3 yếu tố căn bản để làm cách mạng, tại sao ông dọt?

  VC nhốt ông là rơi vào thế Kê Cân như Tào Tháo vướng ở Ba Thục. Nhốt lâu thì dư luận càng dữ dội chế độ có thể gặp nguy hiểm. Còn thả khơi khơi thì coi như đầu hàng dư luận. Mà dư luận thì “được đàng chân lân đàng đầu”. Đàng nào thì chế độ cũng gặp nguy hiểm! VC đang bị nhùng nhằn nhũng nhẵn như thế bỗng dưng được ông cứu giúp!

  Ông đồng ý đi Mỹ là ban ơn cho VC, cụ thể là Nguyễn Tấn Dũng!

  Vậy thì chính ông cần suy nghĩ kỹ: Cơ hội ngàn năm có một ông đã đánh mất bây giờ ông phải làm gì? Tấm gương Trần Huỳnh Duy Thức đang sờ sờ trước mắt đó ông ạ!

  Tôi ủng hộ ông và mong ông đừng để câu nói của Mao rơi vào trường hợp của ông. “Trí thức giá trị không bằng cục phân”!

  • tonydo says:

   Viết nhẹ nhàng, khéo léo, lại thật thà nhưng đau ra phết.
   Bravo!
   Thêm cái này nữa, bạn nghĩ sao?
   Trích bài chủ:
   (Có một điều chắc chắn rằng ở Việt Nam cộng sản chỉ duy nhất Hồ Chí Minh với tư cách người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nền…Cộng hòa….. là người “không thể thay thế được”)
   (hết trích).
   Thanks!

   • Ban Mai says:

    hehe… bạn chơi tui phải hông? Tui đã lười và bận nên chỉ lướt lướt bài chủ rùi còm, giờ thấy bạn “Trích bài chủ” mà đỏ con mắt tìm hổng có ra hay tại mắt kiếng tui quá date? Hoặc bạn chiêm bao, nhớ và viết lại? Híc! :(
    Nếu có câu đó thì cũng ko lạ! Bố ông Cù đã có công “đúc” ra tượng để vái lạy thì ông con phải ca 6 câu “không thể thay thế được” là bình thường! Hổng lẽ để thiên hạ rùm beng “cha mần thầy con đốt sách” sao? Hoặc câu đó bị lỗi typo, Hòa Cộng mà gõ là Cộng hòa? hihi… biết đâu chừng! Re-hic và Re-thanks!

   • Tudo.com says:

    @tonydo:
    “Thêm cái này nữa, bạn nghĩ sao?
    Trích bài chủ:
    (Có một điều chắc chắn rằng ở Việt Nam cộng sản chỉ duy nhất Hồ Chí Minh với tư cách người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nền…Cộng hòa….. là người “không thể thay thế được”)
    (hết trích).
    Thanks!”

    Câu hỏi nầy của đàn. . . Ông dành cho BM, nhưng cho phép tui làm tài lanh cái dốt của mình chút xíu nhe.
    Theo tôi, và tôi nghĩ ai cũng hiểu cộng sản VN hay bất cứ đảng CS nào cũng độc đảng, độc tài. Trong khi thể chế Cộng Hoà thì mở rộng đa đảng, nhiều thành phần trong chính phủ. Vậy mà ông tiến sĩ luật chưa phân biệt được, dám phán như câu ở trên thì thiệt là. . . hết ý!

    Nhưng khoan, hãy đọc câu kết của ông nầy:
    (@Trần Hoàn:
    “Bởi cho dù xuất thân từ Sọt Bôn mà cứ tự Sọt Ti thì ai mà biết để ủng hộ.”)

    Lại thêm câu kết chết. . . Lọt Sàng nữa!

    Thank you BM và TH, những câu kết của nhị vị làm cho Tudo.com tui đành Bótay, Bóchân.com mà thôi!

  • Thạch Đạt Lang says:

   @Ban Mai ( hổng phải Ban Đêm nên thấy rõ ràng )!

   Mèng ui! Hổng ngờ người đẹp ( Cầu Tre…lắc lẻo ) lý luận… hay hết biết, thiệt là thấu tình, đạt lý. Tiếc rằng ông Cù ổng hổng đọc những giòng ( phê ) này.

   Cơ hội ngàn năm đánh mất thì tìm cơ hội…10.000 năm. Hehehe

   Sẵn đây chúc Tết luôn nghe:- Nếu Xuân này vắng ( Mai )…như xác ( hoa ) rơi rụng bên thềm, như Giao Thừa không tiếng pháo…Chúc năm mới, cháu nội, ngoại mới…

   TĐL

   • Ban Mai says:

    “Thôi đi cha nội”! Bạn rỗi nên lang thang 4 phía xóm, 7 phía làng quậy phá chớ tui hổng có rảnh! Bận giữ mấy nhỏ đã hụt hơi mà còn xúi tụi nó mần thêm cho tui cụp lưng chắc? Híc! Có điều hít hà riết mùi diaper tụi nhỏ rùi cũng thành ghiền! Năm mới chúc bạn “bể mánh” với một cô nào đó cho biết thân… già, hết còn thì giờ quậy! Thân.

  • Tudo.com says:

   @Ban Mai: “Tôi ủng hộ ông và mong ông đừng để câu nói của Mao rơi vào trường hợp của ông. “Trí thức giá trị không bằng cục phân”

   Nói không phải nịnh, chứ tui thấy Ban Mai còn hơn là nhà tiên tri nữa đó!

   Tui cũng đang có ý ủng hộ ông ấy nhưng. . . không kịp, vì đọc qua mấy hàng còm của Ban Mai thì lời của cụ Mao. . . đang rớt xuống . . . Và “rơi vào trường hợp” nầy, ai mà dám. . . Cản đường rơi của nó ?
   Lại thêm một cái chết. . . Rơi Sàng!

  • tonydo says:

   Đoạn thứ7 từ dưới lên bắt đầu bằng; (Thứ hai 25/1……..)
   Chúc sức khỏe!

 8. Goi Y says:

  Trong lịch sử Việt Nam cũng như cũa thế giới, chế độ cầm quyền không bao giờ từ bỏ quyền thống trị cũa mình, đặc biệt là tầng lớp ăn bám, bóc lột và tham nhũng. Chỉ có áp lực mạnh từ quần chúng hoặc bị truất phế bởi một thế lực khác mạnh hơn. Muốn xóa bỏ chế độ cộng sản để xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và tiến bộ thì hàng triệu người Việt Nam phải xuống đường “già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam” như bài hát “Việt Nam quê hương tôi đâu” cũa nhạc sĩ Việt Khang. Đó là cách tốt nhất để thay đổi chế độ chính trị và kinh tế Việt Nam mà bao người Việt khắp nơi hằng mong ước. Còn chỉ nói và viết hoài thì cũng không làm được gì. Chỉ mỏi tay và tốn nước bọt mà thôi.

 9. UncleFox says:

  _”Thứ bảy, điều này là quan trọng nhất, tuyệt đại đa số các đại biểu có tinh thần dân tộc cao độ, lòng yêu nước nồng nàn, quyết chiến với Trung Quốc xâm lược chủ quyền và lãnh thổ quốc gia chắc chắn không thể tiếp tục để lọt Nguyễn Tấn Dũng đã lộ mặt phạm tội phản bội Tổ quốc Việt Nam khi bán nước cho Trung Quốc vào cơ quan quyền lực quốc gia mà trước hết là Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nói cách khác, bỏ phiếu cho ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng lõa bán nước cho Trung Quốc, hạ sát dân tộc Việt Nam!” …

  Thế các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc … chẳng phải là tội phạm quốc gia, nối giáo cho giặc Tầu xâm lược nước ta hay sao ? Vậy mà các “đại biểu có tinh thần dân tộc cao độ, lòng yêu nước nồng nàn, quyết chiến với Trung Quốc xâm lược chủ quyền và lãnh thổ quốc gia” đâu không thấy đứng lên đá đít bọn mãi quốc cầu vinh ? TS Vũ đã bị cái đám Cộng Phỉ làng Ba Đình ấy giần cho tơi tả rồi đẩy đi lưu vong xa lìa Tổ Quốc, xa thân nhân bè bạn … mà vẫn còn mơ mòng về “lòng yêu nước nồng nàn” trong những con người CS thời hiện đại … thì quả thực đáng buồn … cho dân Việt !

 10. thien lợi says:

  Chào ông CHHV . Nếu ông là trí thức thâtt sự khách quan , ông phải thấy rằng đất nước VN , nếu không có VC vẩn tốt hơn , hảy nhìn lại tất cả nước cs hiện giờ ra sao ? và nước tự do tiếp thu cs như Đức thì như thế nào ??? và nước cứ cuối đầu theo chủ nghĩa Cs nhứ bắc Hàn rồi so sánh nam Hàn ??? Nhiều khuất tất của Vc chưa bao giờ được giải mả . Đảng cs là dảng tàn ác , phản quốc hại dân . mà người đứng đầu là TBT và bọn chop bu BCT và Trung ương đảng . Ôn cứ cố đổi thừa riêng cho NTD vì Ông này trả thù tàn ác với ông . Nhưng nếu ông khách quan và nhân bản hơn , ông phải tố cáo VC là bọn bán nước hại dân , và cha của ông củng là người tiếp tay cho Vc . Nếu ông thấy được chỉ có TDDc thì mới cứu được đất nứơc thì ông cần can đảm như ông Bùi Tín , vạch mặt Vc và đấu tranh giải thể đảng VC . nhưng bằng đem chí nhân thay cường đạo , để mở đường thoát cho người Vc biết hồi tâm , điều này có thể giúp cho bạn bè và ngay cả người thân của ông , hay các cựu đồng chí , Tôi tin nhân dân VN sẳn sang tha thứ .

Phản hồi