1 Phản hồi cho “Phen nầy toàn thắng ắt về Ta”

  1. tt says:

    Bác Babui vẽ hay lắm nhưng hôm nay xin phép bác được sửa chữ ” Phen này toàn thắng ắt về Ta” thành ” Phen này toàn thắng ắt về Tàu”!

Phản hồi