WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Mừng sinh nhật 3-2”

 1. Thiến Heo says:

  happy birthday to you

  hạp pì bớt đề tiêu diêu

  hẹp pì bẹc đì thúi dai

  ha ha ha !

 2. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam:

  Điện mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN

  Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013), Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.
  (TTXVN)

  Đảng CS Trung Quốc, người bạn 16 chữ vàng, 4 tốt đâu rồi?
  Đảng CS Cu Ba – cùng thay nhau canh gác cho hòa bình thế giới đâu rồi?
  Đảng CS Triều Tiên của đồng chí Kim Jong – Un đâu rồi?

  Tất cả không một lời chúc mừng, không một nhành hoa tặng!

  Theo Blog Xuân Diện Hán Nôm:

  http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/02/ang-chi-con-2-nguoi-ban-thoi-u.html

Leave a Reply to Thiến Heo