1 Phản hồi cho “Trò hề sửa đổi hiến pháp”

 1. Thiến Heo says:

  hiến pháp lộn lẹo thì sao
  4 điều thì bỏ còn điều 4 thui
  anh em ta kiến nghị rùi
  điều 4 sửa lại 4 điều giữ nguyên
  à há bỏ hồng giữ chuyên
  quyết tâm sai sửa còn nguyên 4 điều
  chìu chìu chim dzịt kiu chìu
  trông dzìa quê mẹ chín chìu ruột đau

Phản hồi