WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dáng đứng…Thành Đô?

chutich

Bài 1: Nỗi lo rớt kiếng

Một chuyến Hoa du tiếng để đời

“Mối tình” Hoa-Việt hóa vua-tôi

Mười điều ký kết, giành… thua thiệt

Một dáng lom khom, gượng…đứng ngồi

Chẳng lo quốc thể còn hay mất

Khom thế coi chừng, kiếng nó…rơi!

———————————————–

Bài 2: Biến Sang thành Hèn

Lạ thay mấy chữ vàng… vàng

Biến Quen thành “Lạ”, biến “Sang” thành Hèn!

——————————————

Bài 3: Phương diện quốc gia?

Thương thay phương diện… Cuốc ra

Bề trên cuốc xuống, người ta cuốc…vào!

Đóng khung từ sổ Thiên Tào

Cả bè chia ghế, riêng tao chịu đòn?

—————————————

Bài 4: Dáng đứng!

Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?

Tìm hoài, lại thấy dáng …phe thân Tàu!

28/6/2013 

©  Thái Hữu Tình

© Đàn Chim Việt

 

 

 

1 Phản hồi cho “Dáng đứng…Thành Đô?”

  1. Người mến anh says:

    “Tìm hoài, lại thấy dáng phe thân Tàu” !
    Đúng thế, tìm mãi trong đám Vua tập thể chỉ còn anh Tư là ra dáng yêu nước một chút, anh chưởi bầy sâu, chưởi bọn cõng rắn…Thế mà giữa Thiên An Môn anh muối mặt phản lại chúng tôi nơi quê nhà, cứ chờ ngóng tin anh ăn nói một câu gì đó cho đỡ nhục. Ai dè anh quá tệ, ký kết nhiều điều tai hại, cái dáng khom lưng cúi gằm bên cạnh thằng Tàu ưỡn ngực hiên ngang là cái dáng thằng Cộng sản Chiêu Thống anh ạ, cái dáng lom khom đã tạc vào lịch sử rồi, không tẩy rửa được. Khốn khổ thân anh, kiếm củi mấy năm thiêu một giờ mất sạch anh Tư ơi! Chúng nó ép anh, dọa anh, hay anh tự hại mình vậy hả?

Phản hồi