WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tòa án Tp. HCM tuyên án 4 nhân vật bất đồng chính kiến

SÀi GÒN: Vụ án xét xử 4 nhân vật bất đồng chính kiến Lê công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung đã diễn ra tại Tp. HCM sáng nay.

Phiên tòa dự tính kéo dài 2 ngày, 20 và 21 tháng 1 năm 2010 đã kết thúc hồi 19h ngày 20/1/2010 tại Sài Gòn.

Bốn người bị tuyên án theo điều 79 bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. “Tội danh” của họ bị thay đổi từ khoảng 2 tháng trước khi xét xử. Tội danh ban đầu khi khởi tố tạm giam là điều 88: “Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXNCNVN”. Theo cơ quan an ninh, trong quá trình điều tra họ đã “tìm ra thêm bằng chứng” nhằm khép các bị cáo vào tội danh mới: “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bản án tòa tuyên hôm nay như sau:

Trần Huỳnh Duy Thức: 16 năm tù giam. Ông Thức không nhận tội trước Tòa.

Lê Thăng Long: 5 năm. Ông Long cũng phủ nhận các tội danh mà Tòa khép cho ông.

Hai người đã nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải là các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung. Luật sư Định tự bào chữa trước Tòa và nhận mức án 5 năm, Nguyễn Tiến Trung 7 năm.

Các bị cáo đều bị quản chế từ 3 tới 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Tất cả các bị cáo là thành viên Đảng Dân Chủ do cố giáo sư Hoàng Minh Chính phục hoạt năm 2006. Ngoài việc soạn thảo Hiến pháp mới, phát tán nhiều bài viết, tài liệu kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam, họ còn tham gia khóa huấn luyện tranh đấu bất bạo động được tổ chức tại Thái Lan do Việt Tân đứng đầu.

Dư luận khá bất ngờ với bản án rất nặng dành cho Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân  từng làm chủ Công ty truyền thông tư nhân OIC và trước đó chưa được biết đến nhiều như một nhà tranh đấu. Ông Thức cũng là chủ Blog “Change We Need” và “Trần Đông Chấn” với nhiều bài viết cho tới khi ông bị bắt.

Có mặt tại phiên tòa hôm nay tại Tp. HCM là biên tập viên của Đàn Chim Việt, anh Nguyễn Hữu Liêm. Anh Liêm ngồi cùng hàng ghế với các luật sư bào chữa trong suốt phiên tòa.

Chúng tôi đang chờ tường trình chi tiết của Biên Tập Viên Nguyễn Hữu Liêm để thông tin tới bạn đọc.

© Đàn Chim Việt Online 2010

Phản hồi